FANDOMEÇS/15/284 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/286

Osman paşaya sadaka olundu. Şehir havalesi İbrahim ağa Şaban ayının altısında Mısır`a girdi. Kaymakam Kaytas Bey olup, Tut`un ilk gününde Abdurrahman paşa aşağı Mısır`da Kepş kalesi dibinde Mehmet bey sarayında kaldı. Azli sırasında ikişer kat tâint vermeye başlayıp, İstanbul tarafına ulaklar gönderdi. Sonra Osman paşa doksan bir şabanının yirmi dokuzunda bir büyük alayla Adliye`de çadırında durdu. Amma Ramazan hilâli görünmeyip, sabahleyin bütün Mısır halkı Ramazan değildir diye oruçlarını yemiş iken kuluk vakti, tercüman başı Mirza Kâşif ve birçok kimseler (biz akşam ayı gördük) diye şahitlk edince Osman paşa (bre adamlar ya bize ayı gördük diye niçün haber vermediniz, Bu kadar yüz bin Mısırlı orucunu yedi) diye paşa gazaplandı.Tercüman Mirza Kâşif o yüzden azledildi. Ertesi gün öğle zamanı dellâllar bağırıp, öyle vakti oruç tutturulduğundan Mısırlılar tefe`ül edip, kıtlık olur dediler. Ve yine öyle oldu. Osman paşa ramazanın birinci günü Mısır`a girdi. Ertesi gün Abdurrahman paşa Osman paşaya gelip, (Hoş geldiniz) dedi. Mısır muhasebesini görmeye başladı. Muhasebeyi Ali kethüda üstüne aldı. Osman paşa pek çok müsamahalar gösterip, az ve çoğa bakmadan birçok eşyaları deftere kaydetmeyip, bir şey almadı. Ancak anbar tarafından bakiye mal kalmıştı. O yüzden Abdurrahman paşa mirîye kese mal verip, defteri kapattı. Abdurrahman paşa eline şer`i hüccet alıp, borçtan kurtuldu. Fakat Ali Kethüda`dan cürüm ve cinayet için aldığı bartıl mal için birçok şakiler Osman paşa huzuruna gelip, (hepsimüzevirliktir) diyerek hiç birisini dinletmedi. Şeriat huzurundan geri çevrildi. Ancak yeniçeri ocağından Bekir efendiden ve Mustafa Efendi çırağı Ali efendiden ve birçok kimselerden alınan şer`i cürüm ve cinayet için Abdurrahman paşadan kırk yedi adet kese anlaşma ile alındı. Bundan sonra Abdurrahman paşa Osman paşa ile vedalaşıp, 1091 şevvalinin onuncu günü Adliyeye giderek çadırında oturdu. Osman paşa ile veda ziyafeti olup, Abdurrahman paşa İstanbul tarafına hareket etti. Beri tarafta Osman paşa işe başladı. İstanbul tarafında sadrazam Hazinedarı Hasan ağa geldi. Şehir havalesi İbrahim ağa da kaldı. O sırada İbrahim ağa havalelikten azlolup, hazinedar Yusuf Ağa, Şehir Havalesi oldu. Sakal koyuverdi. İbrahim ağa paşadan yirmi beş kese verdiği borcu alı, İstanbul`a varınca öldü. Paşaya doksan iki senesinde Mısır`da kaldığına dair emir geldi. Kör-Ömer Bey, Gazze paşası oldu. Diğer Mısır vezirleri Mısır`a hazineler ile cep harçlığı beraber çıkıp, Şam suresi bir ay evvel Şam`a

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.