FANDOMEÇS/15/285 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/287

gitti. Mekke`de Şerif Berekât öldü. Yerine oğlu şerif oldu. Mekke ve Meine rahata kavuştu. Bu uğursuz senede Gazze Paşası Ömer paşayı, Râkid adlı bir Arap şeyhi cenkte kurşunla vurup şehit etti. Bir miktar Osmanlı yiğitleri, kılıçtan geçip, şehit oldular. Yine aynı senede Mekke içinde büyük bir yağmurlar yağıp, beyt-i şerifi su kapladı. Birçok evler yıkıldı. Binlerce at ve katır, deve ve birçok adamlar boğuldu. Devlet kapısına bildirildi. Hattı şerif ile Emirahur Süleyman ağa, Gürcü Siyavuş ağa, Kürd-Ahmed ağalar lüzumlu eşyalar ile gelip, kâbeyi tamir ettiler. Mekke içinde Haseki sultan, bir imâret ve bir darüşşifa yapıp, Cidde şehrine sular geldi. Kale gibi bir büyük han yapıldı. Beyti Şerifin avlusu tarafına hendekler kazıldı. Medine`de dahi selden harap olan imaretlerin hepsini tâmir ettiler. Osman paşa Mekke ve Medine erzakını temizce göndermeye çalıştı. İstanbul tarafından İbrahim paşalı Mahmut Bey has odadan çıkıp, mirialemi ile geldikte Osman paşa kendisine Mansure hükümetini verdi. Yenikapalı İbrahim ve Kâşife ve Mirza Kâşife Saitli Mustafa Kâşife, kızlar ağası çırağı Mustafa Çelebiye kıymetli hil`atler giydirdi. Rumeli meydanında hırsız ve haramilere aman vermeyip, beşer-onar katledip, Mısır`ı düzene koydu. Beni Harb Süveyd urbanına bi kılıç vurup, 9000mel`unu kılıçtan geçirip, Şarkiye ve Mansure tarafları emniyet altına alındı. 1094 senesinde Bu hayre toprağında âsi Beni Vefayı mağribi üzerine tecride asker gidip, onlar da aman ile itaat ettiler. Çeşmeleri imar edildi. Şam ile Kudüs arasında Yusuf dağları temizlenip bir han yaptı.

Ve birçok hayırlar yaptı. Bilhassa kimsenin malına canına, başına ve işine, tama` etmeyip, cömertlik de hâtem tal Cafer Bermeki gibi idi. Hatta biri Circe`dn azledilmiş iken bin keseden ayrılıp, iki akçe ulûfe ile perişa kalan Dilâver beye elli iki pâre ulûfe ile Cidde eyâletini ihsan etti. Bütün lâzumlu eşyaları Cidde limanına gönderdi. Circe ve Cidde`ye ve her sene Kâbeye yüzlerce adamlara ihsanlar edip, karadan ve denizden Kâbeye gönderirdi.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.