FANDOMEÇS/15/291 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/293

Sahife Başlık


 91       İskenderiye kalesinin etrafının büyüklüğü,


 93       Şimdi şehirdeki imar eserleri, kale içinde mamur kalan imaretler


 94       Câmiülgarp evsafı,


 95       Diğer acayip şey


 96       Galyon limanı, kale-i garbi


 97       Doğu kalesi, Kadırga limanı ve kalesi


 98       İskenderiyede gömülü olan büyük evliyaullah, eski padişahlar, din adamları, âyanın 


          nurlu kabirleri


 100      Ebukir kalesi,


 102      Acayip şey, ma’diye-i leştum hanı 


 103      Etku kasabası, bu şehirde gömülü olan evliyâ


 104      Süslü Reşid limanı 


 105      Camiüzzemin 


 106      Bu şehrin içinde ve dışında gömülü olan evliyayı beyan eder. Reşid kalesi,


 107      Harap sarı Ahmet paşa kalesi, Reşid boğazı, yani ferecülbahreyn girdabı duvarı. 


 108      Altmış altıncı fasıl,


 111      Naturn madenini beyan eder, ebu Nişane mahallesi


 112      Ümmü dinar mahallesi, şiravi ve Deravi mahlleleri, ibni İsa şehri,


 114      Eski Burlos kalesi, İbrahim Dessuki oğlu Blem oğlu İsa


 115      Beltim kasabı, Beltim kasabası ziyareti, Sergüzeşt.


 116      Şimaniyye kasabası, büyük Dimyat şehri


 129      Eski Dimyat kalesi


 121      Şarkiyye kalesi karşısındaki Garbiye kalesi, Dimyat mezarlığında ziyaret ettiğimiz 


          evliyayı beyan eder.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.