FANDOMEÇS/15/295 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/297

Sahife

161 Eski Birim kalesi.

164 Rahveni Hindi bahçesi, garip hikmet, Allahın diğer bir yaratığı Mağraki adlı Fonclstan vilayeti,

165 Tinnare kalesi,Sese kalesi,Mel'un Nemrud'un menceniki

166 Küçük Ma'diyei haflre, büyük taht haflr kalesi, hakirin ziyareti. Kandl kalesi, Kavri kalesi,

167 Danika sahrası menzili, verdan kalesi

169 Tombosu kalesi, Hiti Şükravi kalesi, Hafiri Fonclstan kalesi» Meşev kalesi, Tombusa kalesi, Feyle gölü, Idrlsln sahrası,

170 Flrdaniye kalesi,

172 Difna kalesi, Arku kalesi, Betnl kalesi, îretlş kalesi. Cebrlyye kalesi,

173 Hannak kalesi Hendek kalesi, Kuli kalesi. Bakar kalesi, büyük Sudan şehri, eski Taht. Berberlstanın Donkula kalesi,

174 Zuraka (zürafa) nın vasıflan,

175 Zegave gehrl, Surtanusi vasıfları, ifritler vadisi .acayip ve garip cadı ifritinin tarifi,

176 Kilise hisarı, eski camiin sıfatı,

177 Şeyh Dülib ziyareti. Abkur kalesi. Arkı köyü

178 Rebatı Deffare, Melik îdris kalesi. Halfahi büyük şehri, llguni Donkola şehri, hikmeti hüda, Koteray şehri. İdey şehri

179 Hllletülmelik kalesi, Noci kalesi. Arbacı kalesi, onun acayip sözü

181 itşan kalesi, acınacak hal, gergedan hakkında.

182 Kazık boynuz darbesinin tarifi, Bakls kalesi ,

183 , Hllletür Rlkabi kalesi, Hilletül Cündi Sevr hisarı

184 Sudan vilâyetl, Fonclstan tahtı Sennare kalesi

185 Iberi dili,İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.