FANDOM
EÇS/15/32 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/34

İngilizler, sonra Fiyamnil, yani Felemenk kral oldu. Halâ yeni dünyayı 18 kral istilâ etmiştir.

Bütün krallar yeni dünya için birbirleriyle cenk etmededirler. Hattâ Uyvar fethinden sonra elçi Kara-Mehmet paşa ile Nemçe çasarına varıp, çasarın mektupları ile Bahri Muhit kenarında Lunçat şehrine vardık. Yeni dünya Karakaları vardı. Her biri 3000 kişi alırdı. Bu gemiler içinde tüylü, kısa boylu yeni dünya adamları vardı. Tercümanlarla yeni dünya ahvalini sorduk. Padra, Kolon adlı papaslara söverlerdi. (Rahat bir dünyada idik. Bu tamahkâr dünyâ adamları gelip, cenk ede ede ömürlerimiz kısa oldu) derlerdi. Velhasıl bu rahipler uzun ömürlerince seyahat edip, ilim kuvveti ile, tevarihleri (!) okuyarak, Atlas minor ve coğrafyaları tetkik ederek dünyayı olduğu şekilde yazdılar. Dünyayı kuzeyden güneye, doğudan batıya bir kaç kere dolaştılar. Ve dünyayı 87 bin mil yazmışlardır. Hâlen bu dünyayı Bahri Muhit kuşatır. Onun kenarında gezerek keşiflerde bulunmuşlardır. Hâlen, Okyanus, Hint okyanusu, Dankarkız, Danimarka, yeni dünya, Portakal denizcileri bu Padra ve Kolon papasların haritalarına göre hareket ederler. Gayet inanılır haritaları vardır. Sığ yerleri, demir tutan güzel limanları yazmışlardır. Ve karada bütün dağ ve taşı, nehirlerin çıkışını, uzunluğunu yazmışlardır.

Bunların yazdığına göre eski dünya 87 bin mil demişlerdir. Her mil kara zira' ile 4000 zira'dır. Her zira' 24 parmaktır. Bir mili 4000 adımdır. Yavaş yürüyüşle tam ................. saat yerdir. Bir fersah 12 adımdır. Eski hekimler yeryüzünü usturlap ilmi ile 7 iklim olarak taksim etmişlerdir.

BİRİNCİ İKLİMLER

Nilin çıktığı Kamer dağı üzerinde iklim saydıkları ol şeydir ki, usturlap ilmi ile doğudan batıya meselâ bir Radde çekilmiştir. Onun üzerinde olan şehirlerin hepsi bir enlemde ve boylamdadır. Birinci iklimde Mısır'ın güneyinde Habeş gibi bir iklimlik yer daha vardır. Portakal hükmündedir. Heyet ilminde (medârı ced - Yengeç dönencesi) derler. İkinci iklimin nihayetine (Hattı üstüva - Ekvator) derler. Birinci iklimin arzı (enlemi), 12 derece 40 dakikadır. Ekvatorun güney tarafında dünya enleminde bir burun kalıp, burası hararetin şiddetinden abadan olmamakla iklim sayılmamıştır. Çünkü o taraflar Umman ve Okyanus

F: 3

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.