FANDOMEÇS/15/35 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/37

DÖRDÜNCÜ İKLİM: Sind, Horasan, Semerkant, Belh, Buhara, Hırat, Isfahan, Serhas, Tus, Zebilistan, Nişabur, Nehavend, Dinur, Halvan, Nusaybin, Musul, Hucend, Fergana, Kali, Rakka, Birecik, sonra Şam'ın kuzeyine geçip Malatya, Halep, Kayseriye, Antakya, Şam, Trablus, Tarsus, Adana, Tarsus, Mamuriyye, Silifke, Kıbrıs, Girid, Misine adası, Portakal, İspanya, Cineviz, Fransada dördüncü iklim son bulur. Yeni dünya, Fransa kıyılarına karşıdır. Fakat iklimi tarh olunmamıştır.

BEŞİNCİ İKLİM: Yecüc şehirlerinden geçip Çin, Hoten, Horosan'dan bazı şehirlere uğrayıp, Anadolu, Karaman, Andalya'ya, oradan Akdenizi geçip, Kalavra burnuna, Venedik Bundukani, Duduşka, Almanya deryasında son bulur. Karşısı yedi bin mil yine yen, dünyadır.

ALTINCI İKLİM: Hazer'den, Taberistan denize varmadan, Tencan'a geçip Mağrip denizinde son bulur. Kostantiniyye ve Fransa'nın son şehirleri burada tamam olur. Eskiler İstenbul'u altıncı iklimde göstermişlerdir ama, beşinci iklimin sonlarındadır. Çünkü İstanbul'un enlemi 41 derece 15 dakika, boylamı 15 saattir.

YEDİNCİ İKLİM: Kuzeyinde Yecüc duvarı nihayetinde Türk ve Sakalibe diyarı, Moskof, Leh, Çek, İskaç, Felemenk, Dunkar Kız, Danimarka, Alman, Lunçat ve karşısında İngiliz ve karşısında yedi bin mil uzakta yeni dünya vardır.

BİR BAŞKA ÇEŞİT YEDİ İKLİM Birinci iklimde 20 dağ, 30 büyük nehir vardır. Halkının renkleri hep karadır. Fakat Sudan kavmi beyazdır. Yine Mısır'dadır.

İKİNCİ İKLİM: 27 dağ, 27 nehir vardır. Halkının renkleri esmerdir. Bu da Mısır'a uğrar, Nil sahilleridir.

ÜÇÜNCÜ İKLİM: 30 dağ, 22 büyük nehir vardır. Fakat Mısır'daki nehirlerden hepsi Nildendir. Bu da Mısır'a uğrar. Mısır'ın üç iklimde


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.