FANDOMEÇS/15/37 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/39

Kend, Cezayir, Necid, Tehamiyye, Yetrep, Hicaz, Kulzum denizi, Berberiye, Afrikiyye, Mısır vardır.

ÜÇÜNCÜ İKLİM: Uzunluğu 2925, eni 90 fersahtır. 3000 nehir var. Başlangıcı Çin'in kuzeyinde Moğan, Kandehsr, Kâbil, Zabilistan, Sistan, Kirman, Fars, Umman sahilleri, Basra, Lahsa, Istahr, Şiraz, Nişabur, Gur, İhvaz, Irak, Bağdat, Şam, Ferhin, İskenderiye, Mokan, Efrensiyye, Bekiriyye'de son bulur.


DÖRDÜNCÜ İKLİM: Uzunluğu 2700, eni 102 fersahtır. 25 dağdır, 32 nehirdir. Başlangıcı Tibet, Horasan, Belh, Buhara, Moltan, Taberistan, Deylin, Kazvin, Rey, Kum, Kâşan, Isfahan, Hemedan, Halvan, Şehrizor, Musul, Nusaybin, Halep, Antakya, Tarsus, Mamuriyye, Kıbrıs, Girid, Venedik, Alman'da son bulur.


BEŞİNCİ İKLİM: Uzunluğu 2550, eni 102 fersahtır. 1040 nehirdir. 35 dağ, 30 vadisi vardır. Şehirleri evvelâ Gur, Kane, Kaş, Harzem, Tibet, Güze, Ermeniye, Buhara, Semerkant, Hocend, Taşkend, Gülkent, Kend, Sincan, Kirman, Antakya, Nemse diyarında Budin, Ostorgon, Sidvar, Kanije, Ustolni Belgrad, Tata, Papa, Kumran, Yanik, Pojen, Şamartin, Pojah, Peşpehil, Bec, Prag, Lunçat, Amsterdam'da durur. Karşısı İngilizdir.


ALTINCI İKLİM: Uzunluğu 2380, enliliği 90 fersahtır. 37 ve 1070 şehirdir. Başlangıcı Yecüc ve Meçüc duvarı, Kuzeyi Horasan, Harzem, Cac, Azerbaycan, Ermen, Ahlat, Rumiye, Endülüs'te sona erer.


YEDİNCİ İKLİM: Uzunluğu 2206, eni 140 fersahtır. Çoğu vilâyeti Fağfurdadır. Kazak, Moğol, Boğol, Moskova, Deştikıpçak, Tatar, Kırım, Leh, Çeh, Deniska, İsfaç, Felemenk'te son bulur. KArşısı İngiliz adasıdır. Bu adanın etrafı sekiz bin mildir. Krallarının tahtı Londra'dır. Sultan Ahmet asrında pederimiz Derviş Mehmet Zıllî varmışlar ama hakir varmadım. Karşısında Lunçat limanına varmak olup, Karşı geçmek nasip olmadı.


MISIR


Üçüncü iklimin ortasında enlemi 27 derece 30 dakika, en uzun günü 14 saat 13 derece ve 45 dakikadır. Sıcak vilâyettir. Yıldız talihinde Kevâkibi Merih saatte bina olmadığı için içinde daima fitne, kavga, katil İÇ LİNKLER

İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.