FANDOM{{eser1 | önceki =EÇS/15/38 | sonraki =EÇS/15/40 | başlık =Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt | bölüm =Evliya celebi | eser sahibi = Evliya Çelebi | notlar

eksik değildir. Ama talihi gayet kuvvetlidir. Her vakit bolluktur. Mısırda bir hüda sırrı vardır. Dünyanın neresinde bir olay olsa, kır gün evvel Mısır'da dedikodusu olur. Meselâ (Kamaniçe bugün fetholdu) diye bir dedikodu çıktı. 40 gün sonra bir vezir ağası gelip 108 tarihinde fetihnameyi getirdi. (Mâte vezir = vezir öldü) diye bir lâf çıktı. 22 inci günde Köprülü oğlunun ölüm haberi geldi. Yine bşr gün bir budala (Paşa düştü) dedi. Yedinci gün Defterdar Ahmet paşayı vezirlikten düşürdüler.

Bu tesir her halde Mısır'da evliya, peygamberzâde ve peygamberlerden binlercesinin mezarı vardır.

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ FASIL

Mısır mezarlıklarında geçmiş sultanlar, ulema, şeyhler, kadılar


Büyük evliya, Ashabı kiram, imam ve müçtehitlerin nurlu


mezarlarına beyan eder.


Evvelâ Mısır'ın doğusunda Mukattam'da hazreti Musa, Harun ve İsa mabetleri vardır. Mısır fatihi Amr ibni Âs asrında bu dağa 17 bin sahabe gömülmüştür. Bu dağa Cûşî dağı derler. Güneş doğunca, dağın gölgesini Nİl sahilinde Fustat'a kadar uzanır. (Mukattam gölgesinde gömülü olanlar cennetliktir) diye hadisler vardır. Bir rivâyete göre Hazreti Nuh'un bir evlâdının adı Mukattam idi. Bu dağda otururdu. O yüzden bu adı almıştır. Bu dağda gömülü olup ziyaret ettiğimiz büyükler:


Evvelâ Mısır fatihi Amr ibni Âs, Ebu Nasrulgaffârî, Sihircilerin piridir . Peygamberin müsahibi idi. Sonra Abdullah bin Hâris, Hazreti Yusuf'un kardeşi Yâmen, Yusuf'un oğlu Efrâyim, Sarim ibni Yehud, Hazreti Hacer, Melik Reyyan, Mısır azizi, Züleyha hepsi Mukattam dağı eteğine gömülüdürler. Abdullah bin Halâmetüs Selma sahabedendir. Hazreti Musa mescidi vardır. Burada Hazreti İsa, validesi Meryem ile üç sene kalmıştır. Hazreti Yusuf kardeşi İbo Yamen'in asitânesini Tulon oğlu Ahmet tamir etmiştir. Firavun Tennur'un binasının eseri hâlâ dağın tepesinde görünür. Bu dağın üzerinde Melik, Leyl, Decle, Mustafîn düzlükleri vardır. Ta Aynı Musa'ya varıncaya kadar altı saatlik yer vâdilerdir. Halk bu sahralarda Ciran ve Ernob avlarlar. Gezinti yerleridir.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.