FANDOM
EÇS/15/56 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/58
lar.5000 para da yol parası ihsan ettiler. Herkesle vedalaşıp o gece Bulak’ta Risale ağası İbrahim ağa evinde misafir olduk.Üç gün üç gece Bulak’ta şenlikler oldu.Sabahlara kadar mevlûdü şerifler okundu. İbrahim Gülşeni tekkesinde ziyafet oldu.Gece teknede mevlûd okundu.Ertesi gün bütün şeyhler, Bedevi fukaraları 12 parça Akabe gemilere bindi.Her akabe 2000 adam alır.Dört kattır en alt katta yiyip içecek,üstünde kadınlar,onun üstünde şeyhler fukaraları,en üstünde gemiciler,ziyaretçiler olup, herkes zevk ve safa ve şakalar etmektedir.Bütün akabelerin serenlerini sancaklar,flandıralar ile gemilerin dört tarafı kandillerle süslerler.Bir kısmı kendileri sandallar tutup zevk ederler.Tamamı 700 gemi ile Nil üzeri dolar.Böylece ve kırk elli bin adam ile kuşluk vakti Bulak’tan hareket edilir.Nefirler, kudumlar çalınarak (İn Baba) şehri karşısına varınca İn baba için bir fatiha okurlar.Hakir oradan başka bir gemi ile yedi sekiz yüz hademeler ve yârân ile safalar ederek Şeyh Mustafa Rumî,Osman Kennas, Şeyh İn Babi,Şeyh Ahmet Kalyobî ile üflet ederek,Nilin iki tarafındakş cennet gibi yerlerde safalar edip seyir ve temaşa ederek ve vasıflarını yazarak,Mısır toprağına sekiz mil aşağı:

ŞUBRA KASABASI: ne geldik.1000 evli, yedi câmili, bir hamamlı, hurmalık bır kasabadır.Mısır yeniçerilerinden bir odabaşı hükümet eder. Gelip geçenlerin kavun karpuz yüklerinden birer tane alıp 2000 kuruş elde eder. Buradan on mil aşağı:

BATNUL BAKAR ADASI: Nil ortasında bir burundur. Nuhtan sonra burayı şeyh Zülyezen iki şak etmiştir. Sola giden Nil Reşide, sağa giden Dimyata ulaşır. İki Nil arasında kalan ada, iki kâşiflik yerdir. Adanın tam ortasında Garbiyye toprağında Şeyh Ahmet Bedevî gömülüdür. Burun Menûfiye toprağıdır. Dikenlerle örtülüdür. Bunları yakıp kömürünü Mısır’da siyah baruta koyarlar. Çok keskin yapar. Bizim gemilerimiz Dimyata giden tarafta Kalyob toprağında,

MELEK TARİH KÖPRÜSÜ: Büyük bir köprüdür. Mısır’dan Kalyob, Mansura ve Dimyat’a gidenler buradan geçerler. Sonra Nil kenarında:

MISRAHİM KÖYÜ: Şeyh Abdullah Mısrahim burada gömülüdür. Bütün gemiler burada def ve kudumlarla tevhit edip geçtiler.Burada Garbiyye ve Menûfiyye toprakları komşudur. Burada Nil suları dakgalandı. Gemilerden güzel sesli olanlar <<Allahümme Yâ Hâdi âsân ile yolumuz sehhül umur vadi tiz geçir tut elimiz>> ilâhilerini söylerlerdi.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.