FANDOMEÇS/15/61 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/63


TUHU NASÂRÂ ŞEHRİ:Ahalisi hep kıptî keferesindir.Vaktiyle büyük şehirmiş.Şimdi 800 kadar kefere evleri kalmıştır.Kıptî meliklerinden Totis’in doğduğu yerdir.Hazreti İbrahim’e iman eden ve ona Hacer anayı gönderen Melik budur.Kıptiler senede bir kere bu şehri ziyaret ederler.Mısır meliği Mukavkis de Hazreti Peygambere iman edip iki kıptî kızı ile bir katır ve bir kılıç hediye göndermiştir.Peygamber birini şâir Hassan’a vermiş, diğer câriye Mâriye’yi kendileri alıp, evlâtları İbrahim Mâriye’den doğmuştur.

Kılıcı Hazreti Ali’ye verdi.adı(Zülfikar)dır.Beyit:

Lâ fetâ ilâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikarli


Katırların adı Düldüldür.Bu katır, Nâsârâ köyündeki bir kayadan çıkmıştır.Ayaklarının yeri hâlâ Bhareketle beş saatte:

SEYYİS AHMED BEDEVİ HAZRETLERİNİN GÖMÜLÜ BULUNDUĞU TANTA ŞEHRİ:Şehir, bir sahranın ortasında, Gabriyye torağındadır.1500 evli bağsız, bahçesiz, mamur süslü bir şehirdir.Altı mahalle,sekiz mihraptır.

KAYITBAY CAMİİ VASIFLARI:Kale gibi bir câmidir.Seyyid Ahmet Bedevî bu câmide gömülüdür.Câmini uzunluğu 120, eni 100 ayaktır.60 mermer sütun vardır.24 ü câmi içinde, diğerleri avlusundadır.Sütunların üstleri nakışlı tavanlardır.Üç şerefeli iki minaresi var.200 basamaktır.Her basamak adam dizi kadar yüksekliktedir.İki minareninde alemleri yoktur.İkinci minarenin altında 15 bin deve kırbası su alan bir sarnıç vardır.Bunun yakınındaki Şâfiî havuzu vardır.Dört tarafı helâlardır.Üstü baştan başa talebe hücreleridir.

Câmiin dört kapısı vardır.Avlunun kıble kapısı üzerinde şu târih yazılıdır:

<<Bu büyük binayı Sultan Kansu Gavri 721 senesi Zilhiccesinde yeniledi.>>

SEYYİD AHMET BEDEVİ ASİTANESİ EVSAFI:

Sağ taraftaki kapıya bitişik Seyyid Ahmed Bedevi’nin duvarıdır.Câmiin sağ yan sofası kubbeleri arasındaki bir kubbe içinde sırmalı örtü


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.