FANDOM


&nbspEÇS/15/68 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/70

inmiyor. Bu kadar hüner gösterdim. Benim hünerbazıma para verin ki ineyim) diyor deyip on bin para topladı. Nihayet top yere indi. Yerdeki ip meğer ince bir ip imiş. Topu da aldı mendiline koydu.


Kısa aklımca bu işin püf tarafını şöyle düşündüm. O topun içi şebnem yâni çiy ile dolu idi yukarı atınca sıcaktan çiy hava haline geldi. Sonra para toplayıncaya kadar topun içinde çiy kalmadığından yere indi. Kalın ipler görünmesi simyadır. 74 târihinde Uyvar fethinde de böyle bir pehlivan seyretmiş ve yazmıştık. Doğrusu çok hünerli idi. Bu meydanda atlı karıncalar, salıncaklar, çarhıfelekler… Bu bedevî mevlûdu bayram günü olur. Binlerce kazan yemekler pisirilir, yalnız bu meydana şarap gelse, bedevi sırrı olarak sirke olur. Ama bozahaneler ve fişfiş şerbetleri vardır. Irkı sus berberiz demir hindi, inebuddis şerbetleri lâtiftir. Def, kudum, ziller çalınır, raks ve sima edilir.


Bu bedevi ziyaretinde insanlar birbirlerini ciğner, ölenler olur. Bu ziyaret tam on gün on gece devam eder. Hu ve Hayül kayyum sesleri ile Tanta şehrinde sesler gökleri tutar. Bütün çadırların önleri mızraklarla donatılır, binlerce kandil ile aydınlatılır. Beyit

Âlem-i kesrette vahdet zevkine eyle yâre bak


Kalbini saf eyleyüp âyîne-veş dîdâre bak


Bu gibi hayhuy fanidir. Bazı ârifi billah olanlar gece yarısına kadar hak bâtında bâki olan tevhid-i sultânî ve Temcid-i Rabbânî ederler. Sözün kısası bu gecelerde herkes bir şey ile âlûdedir, (beyit)


Hallâk-ı ezel âleme kıldıkda tecelli

Her kulu birer hal ile kılmış mütesellî


Ve yine yüz binlerce çesitli fişenk, tüfenk, badaluşka, bahrî, gelebek, koçlar, deliceler, kestaneler, tavus, horoz, fisekten atlar, kaleler, papaslar, yehudiler, devler, periler, develer, şadırvanlar, canlar, tulumbalar, şebpereler, pervaneler… Ve buna benzer nice surette fisekler, carhıfelekler, fişekli eşekler, köpekler, camuslar, bu hayvanların fişeklerine ateş verince bu hayvanlar korkularından halkın içine girerler, müthiş bir kargaşalık olur. Garbiye ve Menufiye keşşaflıkları üç gün üç gece karşı-


İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.