EÇS/3/10 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/3/12


The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı


Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler

Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler
--- Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler

Evliya Çelebi/Türkiye

Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 3. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


(Uludağ) zevk ve sefa edermiş!?. O halde Bursa, tufandan sonra Hazreti Süleyman tarafından imar edilmiş olur?!

Ama kalenin yapıcısı malûm değildir. Kalenin esası, yalçın kaya üzere kurulmuş, şekli dört köşeden uzuncadır. Uzunluğu doğudan batıyadır. Kuzey ve yıldız tarafı yüksek olduğu gibi, altı da uçurumdur. Üç tarafında asla hendek yoktur. Pınarbaşı, Değirmenler mahallesi,Leben mahalleri taraflari derin hendektir. Zaman geçtikçe hendeği tamir edilmemiştir. (Celâli Kara Yazıcı, Arab Said, Kalender oğ­lu) adlı şakiler kuşatarak hendekleri toprakla doldurmuş­lardır. Ama kalenin dört tarafında esasında taşlar vardır ki herbiri hamam kubbesi kadar var. Bu gösteriyor ki kale in­san yapısı değildi. Kalenin sonraları İzmir kral kadını Kavda-fe'nin eline girmiş. Bazı burç ve duvarı tamir edilmiş olduğun dan üzerinde Yunan dili üzere tarihleri vardır. Kale, Keşiş dağının eteğinde olduğundan lodos ve doğu rüzgârlarından emindir. Şehrin evleri, kuzey ve yıldız tarafına bakar ki Fledar sahrası pencerelerinden bukalemun renkleriyle gö­rünür. Kalenin etrafı onbin adımdır. Altıbin bedeni, altmış yedi kulesi, beş kapısı vardır. Güneye açılanları (Pmarbaşı, Zindan kapı) larıdır. Batıya açılanlar (Kaplıca, Balıkpazarı) kapılarıdır. Kale, uzun müddetRumlar elinde kalmıştır. Konya'daki Selçuklular yedi defa yedişer, sekizer ay muhasara etmişler ise yine kış geldiğinde üzülerek Konya'ya çekilmiş­lerdi. Beyliği zamanmda (Osmancık, Sultan Osman) dahi üç defa kuşatmış, üçünde de fetihsiz geri dönmüştür. Sonra kendisi nikris hastalığına tutulup oğlu Orhan Gaziyi seksenbin askerle Bursa'ya göndermiştir. Onlar da kuşatarak Kaplıca tarafında, Pmarbaşı'nda birer büyük kule yapmağa başlamışlar ve yedi ayda tamamlayabilmişlerdir. Sonra tek­rar kuşatmağa başlamışlar, Kaplıca tarafından (Orhan Bey), Bmarbaşı tarafından (Biraderzâdesi Timur Bey), dağ tarafından (Balabancık Bey) kuşatarak kâfirleri pek fazla


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

İzmir kral kadını Kavda-fe'nin

Fledar sahrası


Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.