FANDOM


208.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
210.Sayfa


Meşhurları Lala Paşa Mektebi, Câfer Efendi mektebi ve diğerleri… Derviş tekkeleri de çoktur.

Çeşmelerinin meşhuru, Çarşı içinde iki lâleli Cennet Pınarı, Erzincan kapısı dışında Deve çeşmesi, Tebriz kapısı dışında Hendek kenarında Mustafa Paşa Çeşmesidir.Soğuk Çeşmesinin târihi:

Kul fiha aynün cariye(1).

dir.

Yetmiş kadar da sebilleri vardır.

Hamamlarının en meşhuru, Yeni Kapı, Câfer Efendi hamamıdır.Suyu, havası güzel, içi aydınlıktır.

Şehrin 70 kadar Hâcegân hanı vardır.Fakat başka şehirlerin hanları gibi kurşun örtülü değil, toprak örtülüdür.

Bekâr Hanları:11 kadar bekâr odaları vardır.Gurbetten gelen maârif erbâbı buralarda oturub, çalışarak geçinir.Başka kapıcıları ve odabışıları vardır.Her bir oda, bir câmiin vakfıdır.

Çarşısı: 800 kadar dükkân vardır.Dört kapılı, kârgir kubbeli, mâmur bir bedastanı var.Sarachânesi, kazazları, kuyumcuları, terzileri, sipâhî pazarı, kale altı süslüdür.Darbhânesi (Para basılan yer) Erzincan kapısı yakınındadır.

Ahâlisinin yüz rengi:Ahâlisi Türk, Kürd, Türkmen, Ermeni’dir.Gök dolak Acemler de vardır.Tendürüst, vücuduna düşkün, orta boylu, zinde, yaşlı ve genç adamları hep yiğit ve gürbüz kimselerdir.Bünyece çok kavi olurlar.

Güzelleri:10 yaşından 20 yaşına kadar çocukları gayet güzel olur.Ondan sonra tiz sakallanır.Gayet kıllı olurlar.Ama hepsi halîm, selim, halûk, anlayışlı kimselerdir.

Halkın Elbiseleri:Âyanları, Çuka samur ve güzel kumaşlar giyip kâr ederler.Bilginleri yine çuha ferâce ve boğa


(1)De ki, orada akan sular vardır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.