FANDOM


210.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
212.Sayfa

de nice bin ev, dükkân ve hanlar vardır.Hâlâ da mâmur olmaktadır.Bütün bezirgânlar burada otururlar.Hâkirin, kâtibi olduğum Gümrük de buradadır.Dört tarafında Arap, Acem, Hind, Sind, Hatay, Hıten bezirgânlarının evleri vardır.İstanbul ve İzmir Gümrüğünden sonra en işlek Gümrük bu Erzurum gümrüğüdür.Çünkü tüccarına adâlet ederler.

Erzincan Kapısı Varaşu:Kalenin doğu tarafında, Deve Çeşmesi nden tâ Ali Değirmeni ne kadar sürer, büyükçe bir varoştur.Bu varoşlarda bir kısım Ermeniler otururlar.Âyinleri üzere bunların ileri gelenleri mavi çuka giyerler.Başlarına peşkir sararlar.Aşağı tabakaları şal kebe geyip ayaklarına nâzik çarık giyerler Gayet rençber reâyâsı vardır.Ermeni kadınları yassı başlı olup beyaz çarşaf bürünürler.Ayaklarına kadife çakşır, sarı çizme giyerler.

Fevkalâde güzel olup sözleri düzgün, dişleri inci gibidir.Kokulu zülüflerini sarkıtır, âşkları, bin canı ile akıdırlar.

Havasını güzelliğinden erkekleri yaşlı, uzun ömürlü olup, heybeti gitmiş, kuvveti gitmiş, ömrü yüze yetmiş, musâhabetten kalmış olurlar.

Erzurum Halkının Dil ve Halleri:Kelimeleri tarzdadır:Harda idin? nerede idin? demektedir.Daha bunun gibi şeyler.Fakat bilgi ve kemal ehli gayet güzel söylerler.Mârifet sâhipleri, bilhassa hattat Ömer Çelebisi meşhurdur.Bilgi sâhiplerinin eğlenmesi meddah Hamza-i bâ sâfa kasab kurt Şebbaz, hayal-baz (kandilli oğlu) , Diyarbekir’li Yahya talebesi hânende Veysi Çelebi en meşhur mârifet sahipleridir.Meczublarından Külhânî Ahmed Dede harıl harıl yanan ateşli külhana girip uyurdu.Siyamî Dede, Cellâd elinden birkaç günahsızı kurtarıp ertesi gün suç sâhiplerini bularak tahta kılıcı ile vurup öldürürmüş.Bu zat, bir kolu meflûç (inmeli), külâhlı bir can olup nice kerâmetleri vardır.Sefer Dede Erzurum kışında çıplak gezerdi.


Erzurum, vâkıâ şiddetli kış ülkesidir.Fakat muntazam bostanları çok olup kavunu, karpuzu, lâhana ve patlıcanı çok

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.