FANDOM


220.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
222.Sayfa

çalık kazâdır. Kale ağası,kale neferleri vardır. Ama serdarı, kethüdâ yeri, müftüsü, eşrâfı falan yoktur. Ama levent sipâhisi pek çoktur.


Kalenin şekilleri: Erzurum'dan güney’e üç konak yerdir. Ama altın halkalı köprüsünden daha doğru gidilir. Bu Hınıs duvarı bir yüksek tepede yalçın kaya üzerinde, dörtköşe sağlam bir kaledir. Nihayetsiz bir sahranın tam ortasında, havaleli, çukur bir yerde yapılmıştır her köşesi yalçın kayalıdır. Kalenin doğu tarafında, içeride tatlı bir su akar. Kalenin aşağı tarafında duvar dibinde usta, bir kafes yapmış… adı geçen su oraya girip, oradan dışarıda nice bostanlara taksim olunup sular. Ama demir kafesten sudan başka bişey geçemez. Kale kapısı bu akarsunun çıktığı yere yakındır. Bu kale içinde binikiyüz kürt evi vardır. Hepsi yedi mihrab mâbedi vardır. Bir hanı ve bir hamamı, küçük çarşısı da vardır. Binaları baştan başa toprak örtülüdür. Kiremitli bina yoktur. Ahalisinin koyun ve keçileri hesapsızdır. Halk şehrin batısındaki Bingöl Yaylasına çıkıp zindeleşir.

Burada Malazgirt kalesinin beyi,Erzurum sancağı mirlivâsı olduğundan üçbin silâhlı ve mükemmel mahmudî askeri ile gelip, hil’ât giyerek başına çelengi soktu. O gün vezirin fermanı ile askerin öncüsü oldu. Çarhacı Baki Paşa ve artçı Seydi Ahmed Paşa elliüçbin askere serdar olup oniki şahî darbezen, iki kolonberne topları verildi. Dua ederek Hınıs kalesinden Şusik kalesine doğru gittiler. Paşa efendimiz onbin kadar askerle doğuya, sarp kayalı dağlar içine girip, uçurum yerleri altı saatte geçerek Hasik Köyüne geldik. İkiyüz evli kürt köyüdür. Oradan hakîr ikiyüz seçme atlı ile dokuz saatte Ziyaüddin Kalesine geldik. Azerbaycan hükümdarı Ziyaüddin'ün yapısı olup.Azerbaycan toprağında sağlam bir kaledir.

Erzurum’un Hınıs sancağı sınırıdır. Kale ağası ve neferleri vardır.Revan fethinde ahalisi itâat edüp, anahtarları pâdişaha verdiler. Salma vergiden affedilmişlerdir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.