FANDOM


223.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
225.Sayfa


Mekû Kalesi: Binasından eser yoksa da nûşirvan binasıdır derler. Kürtler Süleyman Han’a tâbi oldukları zaman burası da Mahmudî beyine hediye olmuştu. Fakat bir hile ile istilâ edüp, Mahmudî beylerinden Malazgirt beyi hükmünde iken Bağdad fâtihi Dördüncü Murad’ın veziriâzamı Kara Mustafa Paşa fetihten sonra Derne ve Bertenek taraflarına hudut kesmeye varınca efendimiz Melek Ahmed Paşa henüz Diyarbekir valisi iken o da birlikte gitmişti. Osmanlı sınırı tayin edilerek barış yapılması için Şehrizur toprağında Ahmed Kalesi Osmanlılar tarafından harap edildi. Acemler de Van sınırında Kotur kalesini harap ettiler. Sonra Revan yakınında bu mekû kalesini Osmanlılar harap edip, beyini Malazgirt’e koydular. Sonra Acemler de Şusik kalesi beyini hilâfı vaktında fırsat bilip, bu Makû kalesine nezaketle bir gecede mazenderanisini koyup kuvvetli kale haline getirmiştir.

Kalenin Vasıfları:Nehir kenarındaki dibi ince,yukarısı geniş sahradır.Güyâ mantar gibi ince belli,emsalsiz bir kaledir.Aşağı kayalara ağaç köprü ile geçilir.Bir kapısı var,oradan içeriye minâre yolu gibi kayadan kesmeli yokuştan yukarı çıkılır.İçinde yediyüz kadar evleri var.Ama o kadar mâmur değildir.Eğer imar edilirse Kahkaha kalesi gibi emsalsiz bir kale olur.Revan hanlığı idaresinde sultanlık olup,içine ikibin mazenderâni silâhı asker koymuştur.Her gece nehir üzerindeki köprüyü kaldırırlar. Kalenin kayası ada gibi kalır.Kalenin ta tepesinden yüz kulaçlı ip dolapları ile yukarıya su çekip, susuzluklarını giderirler.Bu kalenin hanı,bin kadar diz çöken tülüngü (yeniçeri)ile aşağı inip. Serdarımıza bir büyük ziyâfet çekti.Yemekten sonra serdarımız Bâki Paşa Şuşik beyini Allah amanı ile istedi.O da "Bütün askerinle kefil ol…bana zarar gelmiyecegine…" deyüp paşada tevekkaltü alellah diyerek söz verdi.Beyi kaleden alıp,bir günde kendi kalesine götürdü.Seydi Ahmed Paşa'ya teslim etti.O da yedinci günde Hınıs kalesine gelip,Erzu-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.