FANDOM


228.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
230.Sayfa

Vallahi bu halı Hz.İsâ’nın, üzerinde, ana karnından çıktığı halıdır. İsraillilerin korkusundan bir mağaraya kapanıp otluk toplayarak bunun üzerine bir ölüyü diriltmişti. Bütün Yahudilere mucize olarak, bu halı üzerinde pişirdiği yemekten dağıtmıştır. Sonraları bu halı Buhtunusur’un eline geçti. (1) Oradan Nurşirvan âdil’e geçti. O da bu kiliseyi yapıp üstünde yemek pişirtti. Biz de üzerinde yemek pişirdikten sonra temizleyip, bohçalar üzerinde başımızla beraber muhafaza ederiz. Hattâ Süleyman Han Nahcivan seferine geldiği vakit, bu seccâde üzerinde iki rekât namaz kıldı.

diye birçok rivâyetler anlatılır. Bu, sanki İpektendir. Fakat ne pamuktur ne de sof… Bir çeşit sincabî renkte bir büyük seccadedir. Çok ağırdır. Fakat hakirin kısa aklına kalırsa bu, Kıbrıs adasından çıkan bir nevi taştan yapılmıştır. O taşı tokmakla dövünce keten gibi olur. Sonra iplik gibi eğirip, abdest mendilleri, gayet güzel donlar ve gömlekler yapıp İstanbul büyüklerine ve pâdişahlara hediye götürürler. Hattâ Kaya Sultan efendimize babası Dördüncü Murad şaka edüp:

"Kaya’m! Sana kayadan hası olma bir taş gömlek vereyim!" diye bir don bir gömlek vermiştir. Bir müddet Kaya Sultan kayadan gömleği giyip kirletince ateşe koyup yakardı. Temiz ve beyaz olurdu. İbret için yine giyerdi. Hayal ve ince gömlek idi. Âyan ve büyüklerimizde çoktur. Hattâ kaptan Hüsamzâde, hakîre bu çeşit bir mendil bağışladı. Kirlenince ateşte yaktık. Melek Ahmed paşanın önünde epeyce yandıktan sonra gül pembe oldu. Bu halı da mutlaka bu Kıbrıs taşından dokunmuştur. Vesselâm! Yoksa öyle mucize falân değildir(2).

(1)Buhtunnusar Babil hükümdarı olup, Hz. İsâ’dan evveldir.

(2)Evliyâ’nın şu mutâlâası çok enteresandır. Ona palavracı diyenlere güzel bir cevaptır. Evliyâ, her işittiğini nakletmiştir ama her naklettiğine inanmamış, bu nevi rivâyetlerin asıllarını araştırmıştır.

(Z. D.)

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.