FANDOM


235.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
237.Sayfa

serdar Koca Ferhat Paşa bunu yıkmıştır. Sonra yine mâmur olup, dördüncü murad, ahalisinin dik başlığı yüzünden Revan'dan dönerken yeniden harap etmiştir.tebriz hududunda başlıca sultanlıktır.Bin askeri vardır. Kelenteri vardır, Daroğası, Münşisi, Binbaşısı, Dizçökenağası vardır.

Şehir geniş bir sahrada irem bağı gibi üçbin evli, yedi camili, yedi hamamlı, üç hanlı, altıyüz dükkâ bir sevimli şehirdir ki, bahçelerigüzel ve hoştur. Etkili tarlaları çok, bereketi fazla bir mâmur bölgesidir. Suyu ve havası lâtif, nehirleri çok ve temiz olup, lezzetli, berrak akarsuları vardır. Bağ ve bostanları sonsuz sahrayı süslemiştir. Yiyecek içeceklerinin güzellerinden on türlü sulu lâl renkli üzümleri, üzüm şarabı, âb-ı şelesi, onsekiz türlü lezzetli ve sulu narı meşhurdur. Hele adam kellesi kadar büyük olan ayvası pek tanınmıştır. Suları yer yer kuyular ile yer altından akar. Eski yapı mescit ve câmilerinin kubbeleri sivri sivridir. Şehirde onbir minâre, görünüyordu. Ama yerliler yetmiş mihraptır derler. Bu şehir ahalisi, şehiri mâmur etmek şartıyla bütün salma vergilerden affedilmişlerdir. Ancak İran şâhına senede yüz deve yükü ... melece Abbası armutları kurusu, zerdali, kayısı, ayva, kuru üzüm, nice meyva gibi şeyler hediyeler götürürlermiş .. Velhasıl Azerbeycan 'da üç adet Karabağ vardır ki , herbiri cennet bahçelerine benzer.

Bu şehirden kalkıp kıble tarafına bir saat giderek Aras Irmağı ile Jan Irmağı birbirine karıştığı yerden bin zahmetle geçtik.Bu nehirlerden Van'ın pinyaniş ... Abagay Dağlarından toplanıp buradan geçerek nahcivan saharasından üç konak ağaşıda Aras nehrine,Oda kür nehrine, Kür Nehri ve Terek Nehrine, o da Hazar denizine dökülür. Bu nehirleri de geçtikten sonra altı saat gidüp. Kerkene şehrinde konakladık. Burası Tebriz eyâLletinde Merent ırmağı sınırında üç yüz evli, cami ve hamamlı küçük çarşılı mâmur şehirdir. Lâkin halkı Kızılbaş, bu bakımdan da gayet kalleştirler. İşleri hep be dokumaktır. Çünkü sahralarının pamuğu güzel ve çoktur. Bez dokurlar. Buradan yine güneye

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnemesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.