FANDOM


239.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
241.Sayfa

mam bahası kırk tümen besi ve bir altınlı takımlı küheylân karaçubuk at, bir alaca aşkar, bozga at ve yedi deve yükü yiyecek içecek hediyeler gelip, evimize ganimet oldu. Sonra şehir içinde dellallar:Osmanlı elçisi sünnîler buradadaır. Şâhın fermanı odur ki sövmeyesiz,söverseniz sünnîler sizi katleder. Haksız kanınız akmış olur, şöyle bilesiz diye kadaga edüp, dört halifeye sövmez oldular.

Bunlar, Hz. Ebubekir ve Osman'a o kadar sövmezler ama başkalarının derdi Hz.Ömer'dedir. Hâşâ sümmehâşâ onun hakkında dil uzatırlar. O gün han tarafından sırmalı kalemkârı cübbe ve câmelere bürünmüş olarak ısfahanî yörükleriyle salınarak kılavuzumuzun on adet gülamları geldi, hepsi el öptüler. Meğer İran kanununa göre Osmanlı elçilerine hanlar on tane hizmetkâr gönderirlermiş. Bunların adları Cihan ârâ, Sâdık han, Ramiş, Mirza, Han, Yezdan, Ali, Kâkünç, Kurban Bay, Sehrab, Mezid han, Barkoy idi. Bundan sonra biraz rahat ettik. Bu şehiri seyretmeye başladık.


Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz Edit

Moğol dilinde adına Tivris derler. Dürri lisanında Tivris , Dehkan dilinde Tabriz, asıl farisi dilinde Tibriz denir ki, sıtma dövücü demektir. Hakikaten bir sıtmalı adam başka memleketten gelipte Tibriz'e girince suyundan içse, taze can bulup, sıtmadan kurtulur. Mısır Kahire'nin iç kalesinde de böyle sıtma olmaz. Tebriz şehrinin kurucusu Halife Harun Reşid'dir. Harun Reşid'in hâtunu Zübeyde, buranın su ve havasından hoşlanarak me'mun halifeye hamile kaldığı için, temiz toprağı sevinç yeri edinmiş, adına da Abbâsilerin Acem bilginleri tarafından Tebriz denilmiştir. Bu yüzden Tebriz, etrafı ancak üç günde dolaşılabilir bir şehir olmuştur. Sonra Abbâsilerin acem bilginleri tarafından Tebriz denilmiştir. Bu yüzden Tebriz şehri harap olup, kırkbin adam çöküntü atında kalkmıştır. Halife Mütevekkil Bağdad'

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.