FANDOM


248.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
250.Sayfa


Yiyecekleri: Has, beyaz gardesi, ekmeği, hasefi somonu, yağlı halkası katmer kâhisi, katmeriz çöreği, keklik kebabı, tavuz böreği, kırk türlü miskli, amberli pilâvı, herissesi,... çorbası, aşçılarındaki bâlûzesi meşhurdur.

Meyvaları: Necm-i halef armudu, peygamber armudu, sepet milânisi, zerdalesi, necm-i ahmedî, engür hardesi, razakısı, melekisi, cezire-i mecddüddini, armud zenanisi, diğer çeşit meyvaları meşhurdur.

İçecekleri: Misket üzümünün yedi türlü şırası, meleki üzümünün şarâbı nâbı, Koknaz şarabı , nar şarabı, Gülnar şarabı, abşele şarabı, şeylânisi, kış şarabı, bal suyu, avam için darı boza, pirinç bozası meşhurdur.

İmâretleri: Siyah Yakup, Halife Mütevekkil, Zübeyde Hâtun, Sultan Hasan imâretleri meşhur ise maaşsızdırlar.

Mesireleri: Kızıldağ, ikindi vakti bunun tepesinden Rumiye Gölü görünür. Buraya yaya olarak varılır.

Bağvat mesiresi: kırk yedibin kadar bağ,bahçe ve gezinti yerinden ibarettir. En meşhurları, şah Yakup bağıdır ki, câmiinin yakınındadır. Şanı yüksek han, bu irem bahçesi içinde hakîre bir büyük ziyâfet vermiştir ki mislini daha göremedim. Üçüncü Murad vezirlerinden Koça - Ferhad Paşa Tebriz hâkimi iken bu Yakup şah bağının su ve havasından hoşlanıp, çeşitli Havarnak köşkleri, odalar, hıyabanlar yaparak mûmur etmiştir. Dördüncü Murad, Tebriz şehrini tahrip ettirdiği vakit, çiftelerli Osman Ağayı bu bağa koyup muhafaza ettirmiştir. Hâlâ cennet bahçesine benzeyen bir bahçedir. Ziyâfet yediğimiz köşkteki tarihin son mısraı şu idi: Eyledi Ferhad eyvânı Şirin, sene 938.

Şah Safî Hıyâbânı: Methinde dil kısadır.

Çevkân meydanı gezinti yeri: Buranın ortasında iki sütun birbirine bağlanıp, ta tepesine bir gümüş tas konmuştur. Her Cuma günü hanın adamları rüzgâr sür'atli atlarına binip meydanda oyunlar göstererek adı geçen tasa uçan oklar atarlar, bü-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.