FANDOM


251.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
253.Sayfa

hamamlı köylerdir.Beşinci Dudkat nâhiyesidir.Serhad dağının arkasında,Tebriz'in kuzey tarafındadır.Bu nâhiye Tebriz'den bir fersah uzaklıktadır.Yüz pâre kasabalı mâmur yerdir.Altıncısı Cânmireved nâhiyesidir.Yirmi parça köyü vardır.Yedincisi Bedestan nâhiyesidir.Tebriz yakınındadır.Yetmiş parça mâmur câmili,hanlı,hamamlı köyleri vardır.Han ile bu nahiyelerde yaptığımız avları,Tebriz'in bütün ahvalini nakletsek kocaman bir kitap alır.Çünkü Tebriz,İran toprağının en şöhretli bir şehridir.Allah daima mâmur eyleye.Çünkü bu ülkede çok zevk ve safa ederek,memnun olduk.


Karşılıklı Güzel Konuşmalar Edit

Bir gün Han ile can sohbeti ederken hakire saf şarap teklif etti.

Hakir - Vallahi billahi,Hz.Ali'nin temiz ruhu hakkı için bu güne kadar haram şeylerden ve keyf vericilerden hiç birisini kullanmadım.Büyük atalarımızdan da bu mekruh şeyi kullananı işitmedik.Bizi has meclisinizde mâzur kılıp,af ile muamele buyurun,dedim.

Han -Ey biraderi can beraberi ma ! Gör ki,menim nuru didem Gönlümün nuru ve sürur-u sinem (göğüsümün sevinci) çığı çığı mirza şahım sana bir ayak üzere durup , bir ayak şarap verir.Anım hatırı için önce lâl renkli şarabı nusetmenem ki (içmem ki),sen destinden piyâle çekesin (Sen onun elinden içesin).Kimden korkarsın,eğer Kayseri zemin şahından (Osmanlı pâdişâhından) korkırsan (korkarsan) şâhınız beş aylık yoldadır.Eğer hanınızdan korkarsan,Erzurum Tebriz'den kırk konak yerdir.Pes imdi kimden korkarsan Men ki İran,Turan Şâhının hanlar hanı Kelp Ali hanım! Güzelce şahım bile dediki Menim sultan ve han hananlarıman,çöreğim çekenlerden kim ki şarap içerse bağrıma basarım Men de şahın hatırını sayıp ,nihayetince iyş ve çalgı meclisi kurup,has bâde,çakır şarap içerim.Pes kimden korkarsın? İşte çakır içersin,dedi. Ben hakir: -Ey güzelce hanım! Sana güzelce İran şahı emrettiyse bana şahlar şahı padişah (İnnemel hamrü vel meysirü...)

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.