FANDOMEÇS/3/260 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/262


gayet büyük ve ibret verici bir bina yaptırmıştır. İstanbulda iki Galata Kulesine benzer, başı göklere değen bir kubbedir. Ama gördüğüm vakit kapısının bir tarafı zelzeleden yıkılmış idi. Han ile içerisine girerek ziyaret edüp, Şah Gazan'ın ruhuna bir fatiha okuduk.Yakınında bir tekke vardır. İçinde ikiyüzden fazla sadık aşıklar vardır. Kapısının dışında yüzbinlerce kurban kellesinden bir büyük kule yapmışlar. Bütün İran halkının bu Mahmud Gazan'a itikatları olduğundan her sene binlerce koyun adaklar gelir. On zira derinliğinde bir kuyusu vardır ki Temmuz'da bile suyu buz gibidir. Bu yere Şam Gazan derler. Moğol dilinde Şenbkin derler. Fakat mezarın sahibi Moğol padişahlarından Sultan Mahmud Gazan olmakla Tebriz'liler de Şenp-Gazan diyecek yerde hafifleterek (Şam Gazan) olsalar gerek.Bu büyük şehir Velyan Dağı üzerinde olup, dağ eteğine yakın bir acaip binadır.

Buradan daradan kalkarak batıya gidüp Velyan dağı eteğinde Velyan şehrine geldik. Üçyüz evli, gönül açıcı camili, han ve hamamlı , ziyafet evli ve imaretli mamur bir şehirdir. Yukarıda iki tekkeye mahsus olup, vezir Sait Hoca Reşidüddin'in hayır eseridir. Buradan kalkarak yine batıya doğru yollanıp, beş saatte Kumla Kalesine vardık.

Kumla Kalesi: Bu kaleyi 998 tarihinde Üçüncü Sultan Murad asrında büyük Serdar Koca Ferhad Paşa yaptırmıştır. Velyan dağı eteğinde dört köşe bir kaledir. Etrafı seksen adımdır. Yedi kulesi ve iki kapısı vardır. Kapılardan birisi batıya diğeri doğuya açılır.Doğuya açılan Tebriz kapısıdır ki Hadım Cafer Paşa Tebriz'de serdar iken Acem askerlerinden kaçıp kaleye kapanmış, askerde arkasından kaleyi kuşatmıştır. Cafer Paşa bir gece kalenin Tebriz tarafı duvarını yararak yedibin seçme askerle dışarı çıkmış, gaflet uykusuna dalan Acem askerini kılıçtan geçirerek kılıç artıklarını Tebriz'e kadar kovalamıştır. Tebriz kalesine varan asker, Hadım

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.