FANDOMEÇS/3/265 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/267


Tavaşi-Cafer Paşa kulağını keserek eline verdikten sonra :

-Mel'un! Tebriz'de bir Tevaşi hakim ne yapabilir? Bak işte,askerini kırarak, sonradan gelerek kaleni fetih ve seni de bağladı. Kulağını da keserek kendisinden daha ziyade tevaşi etti demiştir. Sonra cellada vererek öldürtmek istemişse de beylerine Bunu öldürtmektense malını almak daha doğrudur dedirterek ve hileye Meymendiye azadlık vadederek bin kese ve bin yük parça almış ve sonra asarak kale anahtarlarını, iki yüz ganimet malını üçüncü Sultan Murad'a göndermiştir. Hala kale içinde Murad Han adına bir cami vardır. Onbir sene Osmanlı elinde kalmıştır. Bağdad yolu üzerinde yuvarlak, yüksek bir kaledir. Etrafı altıbin adımdır. İki tane taş kapısı vardır. Biri kuzeye biri güneye açılır. Güneye açılana Erdebil Kapısı derler. Hala sultanlıktır. Bin askeri,kadısı,kelenteri, münşi ve darogası vardır. taş varoşu, bağ ve bahçesi, Yedibin evi vardır.Altmış mabedi varsa da yalnız onbirinde cuma namazı kılınırmış ... Yedi hamamı, onbir hanı, sekizyüz dükkanı var.Şehirde her sanat varsa da kalemkarı çit yorganı ve çarşep bezleri meşhurdur. Bağı ve bahçesi Cihanı bezemiştir. Su ve havasının güzelliğinden güzelleri çok, hanende ve sazendeleri meşhurdur. Buradan güneye doğru gidip, Bend kasabasına geldik. Erdebil toprağında bin evli, mamur,camili, han ve imaretli çarşı ve pazarlı büyük kasabadır. Burada Çığalızadenin sanatlı bir camii vardır ki seyre değer. Burada dokuz saat güneye gidip, Erdebil şehrine geldik.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.