FANDOM

EÇS/3/267 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/269


bat alınır. Kışın yamanlığından bağı, bahçesi yemişleri olmaz. Ama ağ gibi örülmüş bostan ve gülistanları çoktur.

Erdebil Gölcüğü : Ab-ı hayatlı bir gölceğizdir ki yüzünde nice balık gemileri yüzer. Doğu tarafı Tebriz'e yakındır. Batı tarafı Rumiye Gölüne bir fersahtır. Erdebil ile gölün arası ağaçlık ve mamur köylerdir. Burada olan kayıkların bezirganları, iş sahiplerini malları ile birlikte alıp, istedkleri yere bilhassa batı tarafta olan Rumiye, Dumdumi, Dumbuli şehirlerine götürüp kar ederler. Bu gölün etrafı van gölünden büyüktür. Yaya adam ancak on günde dolaşabilir. Van gölünün suyu zehir gibi acıdır. Ama bunun suyu ab-ı hayat gibi şirin ve tatlıdır. Derinliği yetmiş kulaçtır. Bu göl Hz. peygamberin doğduğu gece meydana çıkmıştır ki, Kisranın takları, Mekke'nin putları, Ayasofya kubbesi, yine o gece devrilip yıkılmıştır. Göle, dört tarafından büyük, küçük kırkbeş kadar akarsu katılır. En büyüğü Sehlan nehridir ki, Erdebil'i sular, sonra bu gölcüğe gelir. Güheran Nehri de bu göle katılır. Diğer nehirlerin ismini bilmiyorum, görmedim.

Yaratılış acibesi bir taş : Erdebil'de, Sebilin dışında demirden ağır, siyah, yuvarlak bir taş vardır. Tamamen üç kantar gelir, cilalı bir taştır. Eski Kahinler, bu taşın üzerine İbranice birçok yazılar yazmışlardır. Üzerine bir adam sureti resmetmişlerdir ki ellerini açıp, göğe tutar şekildedir. Erdebil'de yağmur yağmadığı vakit, ayan, büyükler, küçükler bu taşı yuvarlayarak şehre götürürler. Allahın azameti, üç gün üç gece yağmur yağıp rahmet suyu ile tarlalar, köyler, kasabalar sulanır. Sonra taşı yine eski yerine götürürler. Yağmur kesilir. Tuhaftır ki bu taş şehire ne kadar yağmur gelirse yağmur o kadar şiddetlenir. Erdebil ahalisi yağmurdan göz açamazlar. Taş yerinden kaldırılıp şehrin dışına getirilirse dışarıda durdukça Erdebil gölcüğü taşıp vilayeti su kaplar.Bu taşın bulunduğu yerden kaldırıldığı vakit yerinde büyük, dört köşe başka bir kaya görünür ki, onun da üze-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.