FANDOMEÇS/3/269 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/271

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 3. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Altıyüz evli, bağ ve bahçesiz bir kasabadır. Oradan yine kuzeye sekiz saat giderek, Yar Ali kasabasına geldik. Üçyüz evli köydür. Camii yok... fakat çarşısı hafta pazarı vardır. Burada yine kuzeye yedi saat giderek Zat'ı İmad kasabasına geldik. Didherd nahiyesinde sekiz yüz evli kasabadır. Buradan yedi saatte yine Tebriz şehrine girdik. Nice gün daha zevk ü sefa eyledik.Kelenteri, darogası ve mihmandarları binbaşlı kervan hazırladılar.

Hoy, Behistan, Revan hanlarına, hakire Rihayet edilmesi ve her konakta namlı kılavuzlar verilmesi için mektuplar yazıldı. Şanı büyük paşa efendimize mektuplar yazılıp, on kadar deve pirinç, kuru üzüm, abbasi armudu kurusu, gülnar, iki küheylan kara çubuk ata dört adet alacak cayar at, iki gülcü gülamı hediye verildi. Hakire dahi on tümen abbasi, iki tümen besi, bir Gürcü gülam, Acemvari bir samur kürk, bir kat acemvari elbise, iki kürk kaputu, altı adet han başlığı, bir katar yükü Revan pirinci, bir kara çubuk at, bir alaca cayar Özbek atı, ihsan olundu.

O gün dostlarımızla vedalaşıp, şanlı han ertesi gün askeri ile atlara binip, kakani küs dövdürüp,Efrasiyab borusu çaldırarak bizi Tebriz'in dışındaki Ayn-ı Ali denilen mahalle götürdü. Orada öyle bir ziyafet verdi ki dil ile tarif olunmaz. Buradan hakiye beş tümen Abbasi, adamlarımıza yirmi tümen akça yol parası verdi.Arkadaşlarımıza birer keşan kadifesi, üçer gücerat atlası ve üçer adet sarık ihsan etti. Üçyüz adet süvari adamlar ile bir yasavul ağasını hakirin yanına verip, dedi ki :

Ey yasavul ağası! menim biraderim evliya akayı, kayser toprağı şahı Dördüncü Murad'ın Revan'dan Tebriz'e geldiği mamur yollarla götüresin. Kervanlarından hoş kondurup geçiresin.

yine atına binip bizimle beraber yarım saat geldi. Sonra vedalaşıp, öpüşüp, onlar Tebriz tarafına gitti. Bizde yolumuza düştük.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit