FANDOMEÇS/3/272 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/274

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 3. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Burada da Hoy Hanına mektupları verip, iki gün içinde zevk ve safalar ettik. Nice parça hediyeler ile ikiyüz adet silahlı arkadaş alıp, yine kuzeye dokuz saat giderek Behistan şehrine geldik. Burası Hoy şehirlerinden başkaca kelenteri vardır. Eskiden Tebriz ayarında bir şehir imiş. Hülagü bu şehri harab etmiş. Şimdi bin evli küçük bir şehirdir. Üç camii, han ve hamamlı, küçük çarşısı vardır. Kagir bedestanı yoktur. Bağ ve bostanların haddi hesabı yoktur. Oradan yine kuzeye üç saat gidüp, Çurs Kalesine geldik. Nahcivan hududunda başkaca hanlıktır. İkibin askeri vardır. Kadısı oniki imam aşkına on iki zabiti vardır. Kalesi bir tepe üzeride beş köşeli sade duvar bir kaledir. Azerbaycan hakimi Uzun Hasanın yapısıdır. Dördüncü Murad'ın tehdidine uğramıştır. Hala delik deşik duvarları görünür. Kıbleye bakan bir kapısı vardır. Kale içinde Hasan paşa camiinden başka imaret yoktur. Fakat dışşehir yedibin evlidir. Evleri yeni yapılıdır. Onbir adet camii vardır.

İleri gelenleri : Özdemiroğlu Osman Paşa Camii, Timur Han Oğlu Ferruh Şah Camii... yedi hanı, ikiyüz dükkanı vardır. Hava ve suyunun güzelliğinden kadınları gayet güzel ve namuslu olurlar. Çeşitli zahireleri, Azerbaycan'da meşhurdur. Gayet mamur köşk ve sarayları vardır. Bu şehrin hanı Eyüp Han zarif dostlardan, kalblerin sevgilisi, nüktedan, sözü beğenilir, hoş sohbet, cem meşrebli bir yiğit olduğundan üç gün üç gece yanında sohbet edüp, Hüseyin Baykara fasılları yaptık. Dördüncü gün handan bir kat elbise, çeşitli ipek parçaları, kürk, ferace ve nice başa sarılacak alaca, üç tümen abbasi akça ihsan alıp, bütün konuştuğumuz dostlarla veda ederek ikiyüz vasıta ile şehirden çıktık. Doğuya meyilli giderek, Kara Çubuk nehrini geçtik. Bu nehir Cürsi Dağlarından toplanıp, nice kasabaları suladıktan sonra Aras nehrine dökülür. Temmuzda suyu azalıp, keçi gibi hayvanlara bile geçit verir. Sonra kuzeye


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.