FANDOMEÇS/3/286 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/288


tabanlı, yuvarlak gözlü, kırmızı renkli, yuvarlak çehreli kişilerdir. Şâfii mezhebindeniz derler. İri yapılı adamlardır. Ars ve Şeki pazarlarına geldikleri vakit yaya olarak sahraya inip, Şeki arabalarına binerler. Çünkü bu fil gibi adamların gövdelerini at ve katır götürmez. Arabalara mahsus eğerlenmiş mandalara binerler. Başlarında sarıkları vardır. Kadılar gibi bıyıklarını traş edüp, uzun sakallarıyla iki taraflarını muhteşem bir şekilde selâm verirler. Gayet garip çehreli, oğuz tâifeleridir. Keylân, Şirvan, Şemahi halkının maskaralarıdırlar.


Moğol kavminin Bir Şubesi Olan Kıtakların Bazı Kelimeleri:

Muri (at), acaga (aygır at), küvan (kısrak), utkan (tay), kulun (at yavrusu), nu (ayı), tuka (köpek), tavlay (tavşan), susar (gelincik), kaka (hınzır), kermon (sincap kürkü), yelgan (samur), cumran (sıçan), ciran (geyik), vet’an (fil), omestem (kakım kürkü), hine (kurt), şöbelason (karakulak), temken (deve), lavşe (katır), hokü (sığır), miğon (kedi), ahin (örümcek), puvasot (bit), komruga (karınca), beslekon (timsah), hekiye (çaylak), dekav (tavuk), dekavun (servi), sakırca (sığırcık), lâcin (şahin), tilku (çakır), itevon (keklik), yetokçin (göksu kuşu), cığa (tüysüz kuş yavrusu), cakçay (heyhat sahrası), şenp (mezarlık), cad (düşman), Şenpbay (mezarcılar).

Daha birçok kelimeleri vardır. Fakat bu kadarını yazdım. Arif olana bir işaret kâfidir. Bunlar aslan mahan tarafından gelme Moğollar olup, kendileri Türktür? Moğolca konuşurlar. Moğolca da türkçe demektir. Bu tâifeyi de Mahmudâbad ülkesinde temâşâ ettik. Oradan yine kuzeye gidip,Keylan Çayı kenarına geldik. Şirvan vilâyeti hududunda, Keylan çayı kenarında, altıyüz hâneli oğuz ve türkmen kö-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.