Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages


EÇS/4/9 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/11

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Hal bu merkezde iken düşmanın taraf taraf hücumuna mertçe müdafaada bulunurlardı. Allahın hikmeti, Erzurum Vâlisi Mustafa Paşa deniz gibi asker ile ılgar edip gelirken kaleyi kuşatan Acem lerin serdarı İmam Kuli kaçarak bu kadar ganimet mallarını, pek çok zahirelerini muharebe meydanında bıraktı. Kalede kuşatılmış olan gaziler, büyük ganimet malına kavuştular.

Mustafa Paşa, kale altına ulaşınca, İslâm askerleri taze can buldular. İkinci defa olarak Vezir-i âzam olan Hüsnü Paşa üçerbin deve yükü buğday, diğer hububattan zahire getirip anbarlara doldurdular. Hâlâ küçük kalede anbarlar vardır.

Sultan Üçüncü Murad devrinden Sultan Mustafa'nın tahta çıkışına kadar bu kale Osmanlıların elinde kaldı. Sonra Gürcü kâfirleri Acemlerle birleşip, birdenbire hücum ederek kale içinden Müslüman gazileri aman ile çıkarıp kaleyi şâha teslim ettiler. O zamandan beri Acem elindedir. Çok mâmûr olmuştur.

Tiflis Kalesinin şekilleri: Kür Nehri kenarında yalçın kaya üzerinde, birbirine karşı iki kaledir ki Bitlis-Tiflis denilir. Aralarından Kür nehri akar. Bir kayadan bir kayaya büyük köprü olduğundan, kolaylıkla kalelerin birinden diğerine geçilir. Büyük kale Kür Nehrinin güneyinde, küçük kale kuzeyindedir.

Kür Nehri: Büyük kalenin sahraya bakan tarafında, küçük kaleye açılan kapısı önünde duvara dokunarak akar. Yedinci konakta Baku Kalesi yle Keylân şehri arasında Hazar Denizi ne dökülür. İlk çıktığı yer Çıldır vilâyetindeki dağlar olup, tâ Kara Ardahan'dan geçip Ahıska, Azgora kalelerine uğrayarak Tiflis'in İçinden geçer, Hazar Denizine dökülür. Ga-


İç linkler[]

Dış linkler[]

EÇS/4