FANDOMEÇS/4/99 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/101


Buradan kalkarak tekrar Merzifon şehrine gelip Defterdarzâde Mehmed Paşa efendimizle birleştik. Yüz yiğit anca getirdim! dediğim vakit, pek memnun olup acele iki bölükbaşı tâyin ettirerek sırtlarına hilat, başlarına başlık dikti. Gülbankı Muhammedi ile bayrak açtırdı. Bu iki bölüğü hakir götürdüğümden Evliyâ çırağı kezerli bölükbaşı ve Habib bölükbaşı adını verdiler. Bunlar da yirmiiki bölüğe ka- tılarak 26 bayrak oldu. Her bayram ta 100 yiğit olmayınca bayrak açmak ayıp idi.

Oniki gün Merzifon'da kaldıktan sonra Muharremin yirmibirinci günü kalkıp 6 saatta Murtaza Paşa çiftliği konağına vardık. Tabanıyassı Mehmed paşanın silahdarı Dilâver ağanın hükmünde idi. Merzifon sahrasında verimli bir çiftliktir. Burada gece kar yağıp, tipi ve boralar olup, askerin eli ayağı tutmaz oldu. Feryada başladılar. Her ne ise, nice şidedetli elemler çekerek 4 saatta Kulakhacı köyü konağına konduk. Hanlı, câmili, ikiyüz evli köydür. Bütün asker can atıp bir sığınacak yere girdiler. Ama köyün bütün ahalisi kaçıp bir kimse kalmamış.. O gece bütün at ve civanlar açlıktan ölmek derecesine geldi. Gece bir tipi, bir bora koptu ki, sabaha kadar beş karış kar yağdı. Fecirden sonra borular çalınıp Göçtür denilince herkes borazanlara söverek yerin- den çıkmadı.

Nihayet hazinedar Ali ağa Boşnak Ali kethüdâ, cömerdce vaadler ederek, güç hal ile eşyaları develere yüklediler. İster istemez büyük belâ ile tipi ve boradan geçerek Direklibel denilen yere gelince havada büyük bir değişiklik oldu. Öyle bir şiddetli kış oldu ki, herkes canından bıkıp şaşırdı. Müthiş bir soğuk rüzgâr çıktı ki benzeri görülmemiş.. Yağan kar ve yağmura ne can ne insan tahammül edemez oldular.

Ne karar, ne aramkâh.. Ne yol belli, ne de rah (yol).. Ne arpa, kiyam (ot)!.. Slalk. gölünü Muulııdı. Aliıt hepsi kımıldayan ölü gibi idiler. Direklibel in beli ise kar ile dolmuştu. Paşa nice cüret sahibi yiğitlerin, şehir halkın-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.