FANDOMEÇS/4/104 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/106


man Han su getirtip bu şehire sebil etmiştir. Üç adet tekkesi var.Üçyüz dükkanı olup her türlü esnaf mevcuttur. Bilgi erbabı nüktedan çelebileri, bilginleri ve şeyhleri, gurbetten gelme adamları, iyi hal ile tanınmış mümin, muvahhid kimseleri çoktur. Su ve havasının güzelliğinden, ahalisinin çehre renkleri kırmızı olup, orta boylu, iri adamları olur. Güzeller, de çoktur. Halkı çoğunlukla çuka giyerler. Kadınlar azar bürünürler. Kışı şiddetli olduğu halde bağ ve bahçeleri çoktur. Şehrin kıble tarafında celâli şerrinden emin olmak için dört köşe yapı bir güzel kalesi vardır. Ama küçüktür. Bir kapısı vardır. Kale ağası, neferleri, kâfi derecede cebhânesi birkaç evi ve anbarı vardır. Allah bilir İslâm binasıdır.

Bu şehre girdiğimiz gün İstanbul tarafından, berberbaşılıktan çıkma bir kapıcıbaşı gelip, kırk kapıcısı ile Diyarbekir eyâletini getirdim diye çav çaldırarak paşayı kandırırım sandı. Fakat mümkün olmadı. Bütün kapu halkı sekban ve sarıca ile deli gönüllü iç gılmanı hazır baş olup kapısı gelsün! dediklerinde kırk kapıcı ile içeri girip sonbahar yaprağı gibi titremeğe başladı. Bütün levendler paşayı ortaya alıp pürsilâh durdular. Paşa söze başlayıp:

Safâ geldiniz! Ne hizmetine geldiniz? diye buyurdu.

Kapıcıbaşılar:

Sultanım. Diyarbekir'e gideriz. dediler.

Paşa:

Kani (hani) bize Diyarbekir eyâletini getirmişsiniz? Nerede emirler? deyince kırk kapıcı birden:

İşte emir padişahındır.

diye paşanın üzerine hücum edince, paşa yerinden ayağını atmadan iç ağaları kırk kapıcıyı da kıskıvrak bağladılar. Hemen paşa bunları cellâda vermek istedi ise de vilâyet büyükleri rica edip:

Sultanım! Bunlar rolr kuludur. Bunun İre n~Sh.t old.frma «iknu* oM-k UudUcrîal afîcdifl. W*rdln!.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.