Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages


EÇS/4/106 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/108


Sözün kısası bu kazada on gün lokmacılık edip giderken Vardar Ali Paşa tarafından tatar geldi:

Benim oğlum: Sakın! Yine asker topla.. Hemen Nevnn olup haralar açılınca İstanbul. Cenk Krlllnble yine haberMP *ref demiş.

Paşa dahi Engürü taraflarına gitmeğe ehemmiyet verip onbirinci günde yine Çorum sahrasındaki Seyyidim Sultan tekkesi konağına geldik. Bir büyük yerden el ayağı çıplak dervişleri vardır. Paşa bütün ağalara ve Sâkusçularıyla bu tekkede konup büyük ziyafet verdi. Buradan Karakeçili köyü ne geldik. Bu da Çorum toprakında ikiyüz evli Türk köyüdür. Kızdırmağa bir saattir. Bu Köyde de yine fazla kar, tipi ve boranlar oldu. Sekban ve sarıca haşaratı da herkesin çoluk çocuklarını evinnden çıkarıp, beşikleri ınsanumaniyla kar üzerine bırakıp, kapı eşiklerini kazıp Merzifon'dan beri yapageldikleri Hacac zulümlerini tazelediler. (1)

Sabahleyin erken buradan kalktık. Kızılırmağın köprüsüne gitmeyip Karakeçili geçidine gelerek kötü bir iş yaptı. Ve oradan karşı tarafa geçmek istediler. Meğer aman 2. bir geçit imiş. vakıa kar biraz dindi ama kışın soğuğu o derecede arttı ki akar toprak üzerinde durmayıp sonbahar yaprağı gibi tirtir titrerlerdi.

Ne hal ise alay çavuşlar, askere sıkı tenbih ettiler, önce paşanın otağ develeri, mutbak ve dış kiler, ahır ocağı ,adet iyi kılavuzlarla bazı atlılar seher vaktinde geçtiler. Paşanın ikiyüz katar devesi, yüz katar katırı geçti. Hakir dahi kendi katarımla Allah Allah diyerek geçtim.Bütün ağırlıklar Kurt kasabası sarayına ordan Hakir paşa kethüdası Kızılırmak kenarında diğer ağaların geçmelerini beklerken şafii vaktinde yüklenen pumalarla diğer ağaların ağırlıklan sahile gelip, kılavuz-

________________


(1) Haccac,zalimliği ile


İç linkler[]

Dış linkler[]