EÇS/4/10 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/12

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


yet büyük bir nehir olup, İran müverrihleri buna, 1060 kadar akarsunun katıldığını söylerler.

Bu nehir kenarında, yalçın kaya üzerinde Bitlis 'in yattığı büyük kalenin etrafı 6000 adımdır. Ama eski binadır.

Duvarının yüksekliği altmış zira olup, yetmiş burcu, üçbin bedeni vardır Bir köprülü kapısı vardır. Hendeği yoktur.

Kür nehri üzerinde Suluk kulesi vardır. Bir kuşatma sırasında ondan susuzluklarını giderirler.

Hisarın içinde altıyüz toprak örtülü evleri vardır. Han sarayı bu kalededir. Câmii, han ve hamamı, küçük çarşısı vardır. Küçük kalesini sonradan Yezdigird yapmıştır. Yalçın bir tepe üzerinde dörtköşe bir kaleciktir. Köprü başında bir kapıcığı vardır. Kalesinin içinde 300 ev ve câmi var. Fakat bedestanı ve diğer imâretleri yoktur. Bu kale, büyük kalenin kuzeyine düşer. Fakat küçük kale, büyük kaleden sağlamdır. Kulelerin 3000 bekçileri vardır. Her karanlık gecede bekçileri Hudâ hob diye feryad ederler. Ahalisinin çoğu, Osmanlı zamanından beri Sünni olup Hanen ve Şâfii mezhebindendiler. Bilginleri çoktur.

Ürününden tane tane buğdayı, has beyaz Tiflis ekmeği, beyaz ve al şeftalisi var. Pamuğu, Engürü sofu meşhurdur. Mahsullerine Kür Nehrinin faydası olmaz. Hep yağmur suyu ile yetişirler. Zaten Kür Nehri ne, çıktığı yerden itibaren 150 kadar kasabaya uğradığı halde hiçbirini faydalandırmadığı için böyle derler. Ama Moğollar bu nehire faydasız olduğu için ur derler. Suyu lezzetli ise de pek aşağı bir seviyede aktığı için yüsek sulayamaz. Hamamları iyi değildir, çünkü şehirde ılıca vardır.

Tiflis Ilıcası: Büyük kalenin doğu tarafında kudertten kaynar bir sıcak sudur ki içinde koyun kelle ve paçası pişirilir. Kubbeli, faydalı bir ılıcadır.

Ziyaretleri: İmam Hüsam Efendi, Ferhad Paşa Kethüdâsı Rıdvan Ağa, Cem Ali Efendi... mânâ denizi imiş..


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.