FANDOMEÇS/4/110 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/112


Kask mancası getir! diye balta ile vurup avret ve oğlan isterler. Bütün kadınlarımızı ve evlatlarımızı dama tıktın.Gece ile damı kurcalayıp, bir yanından avret ve oğlanı çıkarmışlar. Hemen onları Allaha ısmarladık.1

diye beddua edip gittiler. Hakir bu hali görüp Yarabbi! Sanırım Benim bu işlerden haberim yoktur diye mübârek kabre bir fâtiha okuyarak doğru Mehmed Paşa efendimize geldim. Bu acıklı hali birer birer anlattım. Hemen kethüdası Ali ağayı çağırıp:

Ne kadar lüzumsuz yama varsa onları bu köy halkına yediğimiz xa»ılrelrr jcrlnf rcrlp hatırlarını alıntı..

diye şiddetli tenbih eyledi. Hakikaten hazinedar Ali paşa reiyânın iş görenlerini çağırıp, nice ordunun işine yaramaz şeyler varsa hepsini verip, hatırları hoş olur gibi oldu. Ama evvelki beddualarının isabet hedefine ulaştığında şüphe yoktur ki babamıza gelen Kızılırmak belâsı da boğulma, yıkılma hep bunların bir kısmı idi. Şu beyti ne güzel söylemişler:

Sakın ınatlûmur» ihnıdan »eherfih ki ina perdr koymamıştır AJlah

asker buralarda türlü belâlara uğrayarak, mallarından olup, canlarının sağ kalarak geçtiklerine yüzbin şükür ettiler. Allaha hamdolsun hakir bu beladan hiç zarar görme- dim,selâmetle geçtim.

Şehir kenarında perişan hal ile giderek Kurdlar sarayı kasabasına geldik. Kansın toprağında Kalecik kazâsında Kangın subaşılığıdır. Nâipliktir. Kızılırmak Anarında dörtyüz toprak örtülü evli, camiili, hanlı, hamamlı, küçük çarşılı kasabacıktır. Bu yakınlarında paşa Ali ağa, Hüseyin ağa adlı adamları Kızılırmakta batan eşyanın kurtarılmasına tâyin ctlcrcl: birer kere bT^ık "orî'i

Nice mal sahipleri de kalıp, su kenarında çadırlarıyla durdular. Hava mutedil olunca mallarını çıkarmağa kaldılar.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.