Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages


EÇS/4/111 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/113


Buradan kalkıp yine kuzeye gderek Pedalı köyüne geldik. Kangırı toprağında Kalecik kazasına bağlıdır. Buralarda kâh doğuya, kâh batıya serseri gezip lokmacılık ettik. Yine kuzeye giderek Akçakoyunlu köyüne geldik. Yüz evli Türkmen köyüdür. Buradan da Koçu taba konağına geldik. Bu da Kalecik kazâsı toprağında ikiyüz evli Türk köyüdür. Ama meydanda asla evleri yoktur hepsi yer altında ahırlı, mutbaklı, avlulu, misafirhâneli evlerdir. Bu mahalle Keskin içi derler gayet mâmur yerdir. Kış şiddetli oldu. Sundan evleri yer altındadır. Ama damlarının üstü çayır ve çimenlerdir. Evlerin birer bacaları var. Yumuşak, beyaz taşı istedikleri gibi oyup, kesip, biçip yapmışlardır. İçine bin adam girse kaybolur. Bu köyde Koçu baba ziyâret yeri vardır. Bu zât, Bektaşi halifelerindendir. Türkmen tâifesi bu babaya çok itikad ederler.

Buralarda birçok zahmetler çektikten sonra bu zâtı ziyaret ettiğimiz vakit hatıra şu beyit geldi:


Bu tarik fart Cuml ömrümü» olda hebiHimmetinle «ehr-i Rûm'a tfdrlim Koçu baba

Buralarda Keskin içinde Şeyh ibrahim Sûzi ziyâret yeri vardır. Bu zât da Akşemsüddin Hazretlerinin halifelerindendir. Sivas şehrinde doğmuş olgun bir kimsedir. Hâlâ herkesçe ziyâret edilir. Oradan ileride Şeyh Şâmi köyüne geldik. Bu Kangırı toprağı ile Sivas eyâleti arasında Kakin içinde, Kalecik kazâsı nâhiyesinde ikiyüz evli mâmur ve süslü, güzel bir köydür. Ama yine evleri yeraltındadır.

Hazret Şeyh Şâmi ziyareti: Bayramiye tarikinden olup mübârek adları hamzadır. Hamzavi bunlardan kalmıştır. Nice keşfi ve kerâmetleri görülmüş.. Hattâ bir cumâ günü herkes cumâ namazına hazır olun. abdest fllmuV Hn bir d-m'^ v: p.!mad!£ındr.n:

«A vattanım: Şu clmllniı yakınında bir kuyu kardırsanız, (ellp fldtn cemâat abdrıt »Utlar, büyük *vâba nül olurumuz..


İç linkler[]

Dış linkler[]

EÇS/4