FANDOMEÇS/4/113 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/115


rine yapılmış bîr ferhadvari kaledir. Duvarı altmış Mekke zirra yüksekliktedir. Dört çevresi yalçın kaya olduğundan etrafında hendeği yoktur. Kıbleye bakan bir demir kapısı vardır. Kale İçinde yirmi kadar ev, bir câmi, bir buğday anbarı ve su sarnıcı, cebhâne, altı adet şâhi topcağız vardır. îç şehir olduğundan garibce kalmıştır. Bütün şehir Ayini, celâli korkusundan kıymetli eşyalarını bu kalede mahzene koyup gizlemişlerdir. Kale ağası bu harabenin bekçiliğine memurdur. Asla havale yok.. Kalelerden sahralar zümrüt gibi görünür.

Aşağı varoşu, kalenin kıble tarafında bağ ve bahçeli mâmur kasabadır. Fakat etrafında sur yoktur. Bin ikiyüz kadar kiremit ve toprak örtülü evleri vardır. Bunların en mü- kellefi Şehsuvar Paşa sarayıdır. Evleri hep kıbleye bakar. Yolları temizdir. Asla kaldırım yok.. Onyedi mihrabdır. Çarşı içinde küçük bir hamamı var. Üç hanı, altı kahve dükkânı var. Havası çok güzel ise de suyu iyi değildir.

Şehirde üç gün kaldık. Paşa efendimiz Şehsuvar Paşa sarayında misafir oldu. Şehsuvar Paşazâde Gazi beyi üç gün okuttuğumuzdan, haremden valdesi bir bohça don ve gömlek ihsân etti. Hele elhamdülillah burada üç gece bir rahat uyku uyuyabildik. Temiz elbise giydik. Sarıca ve sekban bayrakları nefiriâm korkusundan şehrin dört çevresinde nöbet beklerlerdi.

Kazancı baba ziyâreti : Kalenin ancak bir sarp yolu vardı. Batı tarafına bakan kapıya gidecek güç yolun aşağısında, çarşıya yakın küçük bir yerde gömülüdür Kaddese sırrahû buradan kalkıp, yine kar ve boradan zahmet çekerek Kurbağalı köyüne geldik. Kangırı toprağında,Kalecik nâhiyesinde İkiyüz evli mamur köydür. (Çcyl. Şlım-zâsle Çcjî. Abdullah) uuıuöu gömülüdür. Fakat mezarı mâmur değildir. Bir dam altında İstirahattadır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.