FANDOMEÇS/4/114 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/116


kuzeye gierek Nenkler köyüne vardık. Bu da Kalecik toprağında bir câmili Türk köyüdür. Burada o gece bir arşın kar yağıp herkes konağından dışarı çıkmak ihtimali kalmadı.Sabahleyin yine nefirler (bir nevi boru) çalındı. Herkes can havliyle yüklerine yapışıp beygirlerine yüklerini yüklendiler. Bütün Nenkler köyü ahalisi kola alınıp üç saat gittik. Sarı alan adlı beli aşacak yerde bir tipi, boran, ve tufan kopup asker darmadağınık oldu. Mal ve menal dağlarda, bellerde, yollarda kalıp, herkes kendini düşünmeğe düştü. Can pazarı idi. Kimisi kurtulup, kimisi yokoldular. Paşanın iç ve dış ağaları can ve baş kaydına düştüler. Paşayı ve hazineyi bırakıp birer tarafa kaçtılar. Hattâ paşanın oğlu Mustafa bey efendimizi lalaları, hademeleri ve hocalarıyla beraber kaybettiler ve hazine katarı ile dağlarda serseri gezip gittiler.

Hakir bir sığınacak dere içinde dinlenip, savruntu boran aman verince elli gulam ve üç yük hayvanımla bir tarafa giderken üç kölemi daha buldum, çaşnigir tâifesi idi. Netice 25 kişi olup, kışın şiddetini çekerek Sarı alan belini aşıp, öte taraftaki düz sahraya düştük. Hemen aziz canımızın telef olmasına az birşey kalıp, kurtulmak ümidini kaybederek, kâh atlı, kâh yayaca yol gitmede idik.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.