FANDOMEÇS/4/115 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/117


Molla Kadızade, Kara Haydaroğlu, Katırcıoğlu Edit

Bu şekilde gidip sağ ve sol kasabalarda bir barınacak yer var mıdır? diye düşünürken, bir de Ashâb-ı Kehf'in köpeği gibi av, av! sesi duyuldu. Bre meded canım! Köpek var.. Yâranlar.. Yemek yedirilen yer vardır. Cenab-ı Hak yardım kılıp, bize selâmet verdi. Şu köpeklerin sesinin geldiği tarafa gidelim diye at bıraktık. Canım sığır tezeği kokusu duyuldu. Daha ileri gidince bir büyük köy göründü. Hakir bir çift avlu kapısı önüne yirmibeş arkadaşımızla gelip:

Ağalar! Siz onu eve koyun! Biz eve varalım. Ama zulmetmeyin. Birbirimizden haberimiz olsun'..

dedim. Gulâmımın biri atından inip çit avlunun kapısını açtı. Avluya girince levendce alay çavuşu gibi davula tokmak vurup salât-ı Muhammed diye nakkarelere yol ver- dim.

Bre er sahibi?

diye haykırdım. İnsandan eser yok. Ama avlu içinde oniki kadar rüzgâr süratli at, kar üzerinde kantarlık harklara bağlı duruyor. O sırada hemen içeriden bir yiğit, orta kuşak, yalınayak mest ile çıkıp dal satır oldu. İki tüfenkli, iki kılıçlı da görünüp kar içinde seğirterek atlarına yalınayak binip üzerimize sürdüler. Biri yanıma doğru gelince:

Esselâmü aleyküm ev sahibi. Misafir kabul eder misiniz?

dedim. Cevap vermedi. Bunlardan biri:

Bre Akyakalı oğlu gelsin!


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.