FANDOMEÇS/4/116 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/118


deyince, kırma başlıklı, boğazı boşlu bir yiğit daha çıkıp

Bre alındık!

deyince, evin içinden yedi adam daha dalkılıç çıkıp, üçü ev içine geri döndü. Hemen bir ihtiyar piyadece bana doğru gelip:

Safa geldin oğul! deyince attan inip:

Baba. hâlin nedir? dedim. Asla aldırmayıp:

Bre şahbazlarım! Ne atlanırsınız (atlarınıza binersiniz?) misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini de sevmez.

derken, dışarıda olan yirmi adet arkadaşlarıma:

Yürü. Varın, dediğim yere konun!

dedim. Hemen ev sahibi ihtiyar, yalınayak, dalkılıç atlarına binen yiğitlerin ellerine, ayaklarına düşüp:

Oğullar! Evimi, barkımı, harab edersiniz! Iftot At» »tında» indL Tipi ve borandan yorulmuşlar. Evime düşmüşler. Siz de atınızdan İnin!

dedikçe onlar:

Bre Hey Hacı baba! Bre olanı sen bilmezsin. Biz bize ettik. Bre getir, çizme, x»rh, töfenk, tüknj!

deyi at sırtında kılıç ve tirkeş kuşanmağa haşladılar.Ev sahibi yalvardıkça onlar gideriz! dediler. Bildim ki bizi istemiyorlar. Hemen levendce:

Bre hey kardeşler! İman nûru kimsede yâd olmaz. Siz kendi sohbetinizde olun. Biz duanda, avluda kışta kıyâmette bir gece misafir olalım. Ömrümün varları!

dediğimde, biraz ferahlayıp kılıçlarını kınlarına koyarak kapıdan içeri biri girdi. Biri de yanımda attan indi. Onunla öpüşüp hal ve hatır sormuştuk. Ama hakirin aklı gitti. Acaba bunun aslı ne ola? diye bunları merakla baktım. Hepsi de bana bakıyorlardı.eıuCû başlayıp:


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.