Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages


EÇS/4/118 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/120


Oynağanlı? Ne dersin Yeğen Hasan? Ne dersin Akyakalı oğlu? Ne dersin Kıra Memo?

diye hepsine hitab etti. Anlar da belli, fena olurduk! dediler. Sonra ocak başındaki yiğitin kurulu beş tabanca ve tüfenği vardı. Birini hakire bağışlayıp:

Yiğit: Şunu aşkımıza kullan!

dedi. Katırcıoğlu Mehmed dediği yiğit de gümüş telli, sanlı oyluk haşası vardı. Onu ve telâtin kesesini, kaşıklık bağışladı. Hasılı herbiri birşey bağışlayıp:

Bizimle birkaç gün burada otur. Kışın şiddeti geçsin. Senden borandık. Bir hoşsohbet yltft imişsin!

dediler. Hakir de:

Billahi paşalıyı Paldan ayrılamayız. Fakat bu tufanda darmadağınık olduk. İnşallah sabahadek bu kar diner de paşaya gideriz.

dedim. Hemen (beyim) dedikleri yiğit:

Aman, nasıl paşaya? dedi. Hakir de:

Erzurum'dan azlolunan Defterdarzâde Mehmed Paşa.. dedim.

Bre o kaildedir? (nerededir) Yiğit istermiş.. Biz onu ararız, dediler. Biri gizlice göz kırptı:

söyle o paşa şimdi kandedir? Hakir:

İşte şu mübârek alan başını aşarken tipi ve borandan perişan olduk.

diye hepsini hikâye ettim. Hemen bey yerinden kalkıp elimi öptü:

Ey imdi yiğit Şen kıştan bu eve düşüp can kurtardın. Ama doğrusu sende bizden iyi can kurtardın. Bu evin avlusuna girdiğin vakit, selam verip attan inmeseydin, bin canın olsa birini bırakmazdık. Sen de bizi ev içinde ateş başmda otururken hassaydın, biz de canımızı kurtaramazdık Allah senden razı olsun.. Sen bize, biz sana canı bağışladık. Paşadan haber verdin. Şimden gerü bize, bu eve kapanmak haramdır. kalkın tâife! Silâhlanın!.


İç linkler[]

Dış linkler[]

EÇS/4