FANDOMEÇS/4/11 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/13


Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Tiflis Kaht Kalesi ne beş konaktır. Aras Kalesi ne dört konaktır. Gence Kalesi ne dört konaktır. Buradan ikiyüz arkadaş ile üç tümen Abbâsi Acem parası yolluk alıp, güney tarafa, dar yollar içinde giderek dört saatte Kusaht (?) Kalesi ne geldik. Yalçın kaya üzerinde dörtköşe bir kaleciktir.Acemlerin idaresinde olup Tiflis'in nahiyesidir Lori Kalesi de sağ tarafımızda bir yüksek dağ üzerinde görünüyordu.Yanına varmayarak geriden seyrederek geçtik.Buradan ileride Şuran Kalesi'ne geldik. Tiflis Hanı idaresinde, bir tepe üzerinde küçük bir kaledir. Fakat fevkalâde sarp ve sağlam hisardır ki, burç ve duvarları göklere ulaşır, tik kurucusu Nüşirvan'dır. Gürcistan'ın eski kalelerindendir. Ahalisinin çoğu Gürcü,Gökdolak, Ermeni'dir. Buradan kalkıp batıya dört sat giderek Azgur Kalesi ne vardık.

Eski Azgur Kalesi: Aleksandr gür derler.Şerefnâme Tarihi'nin yazdığına göre Gürcistan'da ilk yapılan kaledir. Büyük, dörtköşe harasının durumu. İskender yapısı olduğunu gösterir. Dört köşe, eski bir kaledir. Gürcistan toprağında Ahışma? sınırında nâibliktir. Kıbleye bakan bir kapısı var. Ağası hâkimdir. İki yüz kadar askeri vardır. Câmii, hanı, hamamı, kırk elli kadar dükkânı var. Dilberi, bağ ve bahçesi çoktur. Burası Gürcistan'ın Suşad kavmi sınırında olduğundan ahalisi Gürcüce konuşurlar.


Suşad Gürcülerinin dili: Art (bir), evri (iki), sam (üç), othi (dört), hot (beş), eksi (altı), şedı (yedi), zivay (sekiz), mihray (dokuz), âti (on), puri (ekmek), çıgal (su), feriç (at), gıte (şarap), bak (kira), peshal (armud), kovah (kabak), lağı (incir), kurzni (üzüm), inhıli (fındık), nesu (kavun), proçoğoli (nar), harbucak (karpuz), pizevli (dut), kuku (kız), kal (karı),


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.