FANDOMEÇS/4/120 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/122

zaketle Buradan eksik olman! diye tenbih ettim. Geldiler ama ev sahibinin gerisi tutmaz oldu. Kendine gayet telâş elverdi. (Elbette bunun bir aslı var) diye kölelerime ve diğer yandaşıma, yoldaşıma:

Ev sahibini göz habsine alın! Belki kaçar. Sakın gafil olman!

diye şiddeti, tenbih ettim. Ama işin ne aslını, ne faslını bilirdim. Ancak ev sahibinin kımıldayan ölü gibi gezmesinden huylanmıştım. Bu halde iken kölemiz Kâzım adlı gulâmımız gelip:

Aga, ev sahibi selâm etti. Ağanın hatırı ne kadar para ve hediyeler ile hoş olur? Onu buyursunlar. Senden oğul cevab isteriz. Sana da birşey cabalârız dedi. Ne diyor- sunuz?

deyince. Hakir:

Sakının çapkınlar.. Ev sahibi sizi yarma salıp kaçacak. ama sonra derinizi yüzerim.

Hemen şu sözleri herife söylen: Vallahi ağa senin iyiliğini işitip geldi. Hatırından geçmeyerek el kaldırmayıp senin ak sakalına merhamet etti. Her ne verirse versin, biz onun nimetini yedik. Biz onu kendi arzusuna koruk deyin diye şiddetli tenbih ettim.

Gulâmım Kâzım gidip herife sözlerimi söyleyince, evvelce getirdiği gibi iki donanmış zırh, beş gümüş kemer, Mısır at takımı, beş gümüş okluk, gümüş kalkan, üç gaddare, üç kılıç, bir kese kuruş, elli top Engürü sofu, bir külçe destar (sarık) getirip, ağlayarak:Hâlime merhamet edip, benim şu hâlimi kimseye söyleme! diyerek ayağıma sarıldı. Bu sır burada kalsın! diye yalvardı. Hakir dedim ki:

Behey hacı baba! Sır saklamak kolaydır. Ama bu kadarcık Beyimin bana neden ölürü verirsin. Ben sana demedim mi Benim İyiliğim sana bu kadar eyler mi değer? Hele bildireyim!

Ev sahibi titremeğe başladı:

Lilfeyle, bu kıta su kadar ytftUin ile gelip çok derd çeklin. Ama beni gel elme, var malımı elimden alıp kanıma ekmek doğrama!İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.