FANDOMEÇS/4/121 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/123


Neyleyeyim, Allah belâ versin! Kütahya paşa, korkusundan bunlar kaçıp, bu kışta yedi gccedir burada yatıp, beni haramiler yatağı ettiler. Söylemeğe dermanım yoktur. Allah sizden razı olsun. Hele kâfirleri kaçırıp beni kurtardın. Eğer zabtedeydin, evim barkım baraka olurdu.

Bu sözlerden hakir, çok hisseler alıp, artık hâkimâne konuşmağa başladım. Ama yine birşeyden haberimiz yok.Biz kışın şiddetinden el ayak tutmaz bir halde iken buraya can atmıştık. Onlar içeride ateş başından kalkmış, eli ayağı tutar, dal satır gençler idi. Bizden bir can bırakmazlardı Ama hakir dedim:

Hey Hacı baba! Ben onları çok iyi bilirim. Ama bir kaçını bilemedim. Allahı seversen onları bana bildir.

Hacı baba cevap olarak:

Ey oğul, şimdengerû (şimdiden sonra) oldu olacak. Senden gizli, kapaklı birşeyimiz yok. îşte ocak başında oturup sana çakmaklı tüfenk bağışlayan, (bey) dedikleri, (Ka- ra-Haydar oğlu) dedikleri arslandır.

Hakir:

Ben onu bilirim. Katırcıoğlunu, Akyakalı oğlunu, Oynağanlı oğlunu, Yeğen Hasan ve Kara Memo'yu, Dayı'yı, Dadaylı oğlunu da bilirim, öbürlerini bilmem.

dedim. Ama, Allah bilir ya hiç birini evvelce ne gördüm, ne de bilirim. Ancak o gece sohbet ederken görüştük ve birleştik idi. Hacı baba yine söze başlayarak:

Meydana sofra yayan yiğite Bayındırlı oğlu derler. Zehir gibi katildir. Kapıyı bekleyen Kara Veli 'dir. Biri Efendi oğlu, biri Burak Ali'dir.

deyince, hepsinin nezakete haberini almış oldum. Şimdiye kadar bir şerlerine uğramadığıma Allaha şükürler ettim. Belki bu akşam yine gelirler.. Hacı onlara (sizin malınızdan şu kadar şey verip kurtuldum dese iş neye varır? deyip çeşitli şüphelere düştüm. Sabah olunca on aded paşalı yoldaşlarım daha gelip


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.