FANDOMEÇS/4/122 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/124


Bre Evliya Çelebi! İkigündür sen kandesin? Paşasını arar! Durursun bilelim!

dediler. Hakir Hacı babaya:

Tiz Hacı baba! Şunlara kahvaltı getir. Oğlanlara atları eyerleyin. Hacı baba bizimle yolcudur. dedim.

Zavallı herifin aklı başından gitti. Ama bemim İH'Trn daha z-ldifcinden, aklım başıma gelip, korku ve ^kfntn Sen emS S. Hava da ıhkiaşt, Nihayet ham tamaha düşüp yüzbin minnet ve evvelce verdiği hediyeleri istdi. Ben bu eski eşyanın birini almam. İşte Paşa babalarda, Hüseyin tekkesinde imiş. Seni kılavuz tap götürürüm.

deyince Hacı baba şaşırarak:

Varayım, haremimden daha birşeyler çıkarayım. deyip gitti. Ben de:

Tul aksakalı k.xıl kana boyanası jn!

deyince derhal gulâmlarım toplanıp hacıyı el ayak

Aman oğul! Bir kaşık kanıma girme! Ne istersen vereyim. Bu haberi kimse duymasın! diye sağırlar sağıp ağladı.

Hizmetkârlardan kimse bulunmasın!

diye rica edince, hakîr yoldaşlarımı hep dışarıya çıkardım. Gulâmım birine kuşdili ile:

Cflcömlece yocoldaca^cancu», slcllacablacansucunlacan Idb- tiyatacen ducursucunlacar.

Yâni ..bütün yoldaşlarım silâhlansınlar. IZ yllz to sof, onîki kılıç, ü gaddare. seki, okluk, yedi


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.