FANDOMEÇS/4/12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/14

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


akmod beho (gel çocuk), pur camos (ekmek yiyelim), daccd beho (otur oğlan), ersevildes hişam (gitme yabana), ak patoni (gel ağa), camos (yiyelim), akmo dar sevidiş (gel gitme),dacid paton (otur ağa), paton art (ağa bir), argados (almam), katı azaris (iyi değil fenadır), çıhı (at), çuri (katır),viri (eşek), çağlı kadyan (köpek yaramaz)..

Daha birçok lûgatları, deyimleri vardır. Fakat yazıya gelmediği için ancak bu kadar yazılabildi.


Gürcistan hükümdarlarının sülâlesi: Temrud'a inad eden kavimlerin birincisi Yahudilerdir.Sonra Gürcü lerin bu Dadyan ve Şuşad - Şavşad kavimleridir. Daha sonra Güril, Açıkbaş ve Mekril adamlarıdır. Bunlar hep Yahudilerden, Dâvûd Aleyhisselam ümmetinden iken Mesihlik (İsa) taslayıp, İncil ile amel ederler. Hepsi birden oniki lisan üzere konuşurlar. Lehçeleri kendilerine mahsustur, bir türlü anlaşılmaz. Kanaatlarınca Şuşad ve [[Dadyan ]] kavimlerinin konuşmaları en temizi imiş.. Moskof kralının nesli tükense, Gürcistan'dan bir bey getirip Moskova'da kral ederler. Kitabi kavimdirler. Gürcü papasları sülâlesinin, Keykâvus'a, o yoldan Harzeti Dâvûd'a ulaştığını iddia ederler. Ve şu şekilde garib bir hikâye anlatırlar:

Gürcistan'da bir kral ölür. Yerine Temred adlı kızı hükümdar olur. Babasından miras olarak kalan ülkede hükümete başlar.Bu kız, bir gece güneş parçası gibi bir oğlan ile iyş-ü nûş âleminde mest iken, ol civan, kız hükümdara sahip olur.Hükümdar hamile kalır. Kadın, kötü şöhret kazanmamak için, kendine tecavüz eden delikanlıyı, bir buz tutmuş deniz üzerinde bir kuş avlamağa gönderir. O delikanlı buzda suya batıp boğulur. Kız da kabilesinin dedikodusundan kurtulur.Kadın hükümdarın bir kızı olur. Kız büyüyünce Bey Divan denilen bir hükümdar zâdeye verirler. O kızın üç oğlu olur. Bu çocuklar büyüdükleri vakit Gürcistan'ı arala


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.