FANDOM



EÇS/4/129 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/131


Ayân ve eşrâfı, bilginleri, iyi kişileri, şeyhleri, maarif erbabı şairleri pek çoktur. Anadolu toprağında olup Türk vilâyetlerinden sayılır. Binden fazla temiz, olgun, anlayışlı hâfız masumları vardır. Nice bin kimse Yazıcızâde'nin yazdığı (Muhammediye) kitabını ezberlemişlerdir. Tarikatı Muhammediye kitabını ezberleyenleri çoktur. İyi ahlâk ile tanınmış kimseleri çoktur. Hacı Bayramı Velî evlâdından (Abdurrahman efendi) ermişlerden sayılır.

Bu şehir halkının zenginleri samur ferâce, orta hallileri çuka ve kontoş ferâce giyerler. Sanat erbabı olanlar bez ferâce, bilginleri baştan başa sof ferâce giyerler. Burası sof yeridir. Kadınları rengârenk sof ferâce giyip gayet edebli gezerler.

Beşinci iklimde olup havası mutedil, halkının çehre renkleri kırmızıdır. Dilberleri cihanı süsleyen, herkesçe övülenlerdir.

Yiyecek, içecek ve sanatları: Engürü paçası, Kütahya paçasının yanbaşı gelir. Biber tohumu ile terbiye edilmiş Engürü pastırması, tiftik keçisinin eti güzel kokuludur. Çünkü keçileri dağlarında pımar yaprağı yerler. Tiftik keçisi beyaz süt gibi olup onun gibi beyaz mahlûk belki yoktur. Sof ipliği bunların yününden olur. Bu keçilerin tüyünü makas ile kırkarlarsa ipliği sertçe olur. Ama yolarlarsa, Eyüp Peygamber ipeği gibi yumuşak olur. Ama zavallı keçileri yolarken feryatları göklere ulaşır. Ama büyükler, onların feryat etmelerine çare bulmuşlardır, önce keçileri yolacak yerde kireç ve kül ile suyu karıştırıp keçileri bu şerbet ile yıkarlar. Zahmetsizce tüyleri koyup çırçıplak kalırlar. Zavallı keçiler tüysüz, tüssüz olurlar. İşte sofu, bunun ipliğinden dokurlar. Kadın ve erkek herkesin işi softur. Sofu şu şekilde ferace yaparlar:

Büyük bir kazanlı ateşin üzerine koyup içine arzu ettikleri renkte boya koyarlar. Kazanın yarısına yakın su koyup


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.