EÇS/4/130 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/132


deste deste sofları kazan içine yerleştirirler. Kazanın ağzını kapayıp etrafını hamurla sıvayarak ateşi alevlendirirler. Kazanın içinde hararetin şiddetinden buhar, soflara vurup Allahın yapısı, çeşitli izler olur ki Mani ve Behzad Acem ressamları kalemini çekmekte âcizdirler. Bu sof da Engürü'ye mahsustur. Yeryüzünde başka bir yerde olmak ihtimali yoktur. Frenkler bu Engürü keçilerinden frank diyârına götürüp yumuşak iplik eğirip sof dokumak isterler. Allahin emriyle keçiler bir sene içinde bayağı bildiğiniz tüylü keçilerden olur. Dokudukları şey sof olmaz. Çünkü dalga veremezler. Hattâ Engürü'den eğrilmiş ipliği alıp, frenk diyârına götürerek sof yapalım dediler. Fakat yine olmadı. Nihayet papaslar için hâlâ sof gibi yumuşak, fakat dalgasız siyah Dokla şalı dokurlar.

Ankara ahalisi kendi soflarının bu hassasını, Hacı Bayramı Velinin kerâmetinden bilirler. Fakat bize kalırsa bu sır, su ve havasının ve yerinin letafetinden ileri gelir. Engürü kireci dahi meşhurdur.

Halkı çoğunlukla Karadeniz tüccarıdır. İzmir'de, frenk diyârında Mısır'da, Sırbistan'da, velhasıl her tarafları sofları makbul olmakla ahalisinin çoğu seyahat ve ticaret yaparlar. Ermenisi, Yahudisi gayet çoktur. Sade Yahudileri oniki mahalledir. Rum kıptısi azdır. Bahçeleri gayet çoktur. Sahralarındaki köyleri mâmur, ahalisi anka meşrebli, iyi ahlâk sahibi, garip dostudurlar. Köylerinde ekili yerleri çok, hayır ve bereketleri fazla, nimetleri bol, pınar ve nehirleri akar, bir mâmur şehirdir ki kalesi ve şehri emsâlsizdir. Allah bu şehri kıyâmete kadar Osmanlıların elinde ebedi ede!..


Güzel Bir Rüya[düzenle | kaynağı değiştir]

Hakir riyasız Evliya, Engürüye girdiğimiz gün doğruca Hacı Bayramı Velînin nurlu merkadine varıp, ziyâretiyle şereflendim ve bir hatmi şerife başladım. Konağımıza gelip


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.