FANDOMEÇS/4/131 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/133

akşamdan sonra evrad ve ezkârımızı yerine getirdikten sonra duâ ve istihâre ile uykuya daldım. Rüyamda gördüm ki bir orta boylu, sarı sakallı, bal renği sof hırka giymiş, başındaki külâh üzerine oniki dolama Muhammedi sarık sarmış bir zât gelip hakire şöyle hltab etti:

Bak a oğlum! Lâyık mıdır ki benim talebem olan Bayram Veliye giderken beni basıp geçesin? Onu ziyâret edip bir hatim indirme. İçe baklavasın, bana bir fâtiha okumayısın?

Hakîr hayret içinde:

Sultanım! Cenabı şerifiniz kimsiniz? Ben sizi bilmem. Kande (nerede) oturursunuz?

dedim. Cevabında:

Sen uyanık iken Güleşciler tekkesinde ve Sultan Dördüncü Murad huzrunda pehliavanlara duâcılık ederken Engürü'de er yatar. Kurada Sarı Saltık demez mi idin? İşte Engürü'deki er sultan benim. Kale altına yakın Odunpazarında bir kalın kubbe içindeyim: Gelip ziyâret derek bir fâtiha ile memnun edesin. Dünyada ve ahrette muradına eresin. Sabah namazından sonra sana bir adam gönderirim. Hemen bana benzer onunla elele verip bu şehir içinde dolaşarak bana gelip ziyâret eyle. Esselâm aleyküm.

deyip kayboldu. Hemen uyandım. Temiz abdest alıp sabah olmasını bekledim. Sabah namazını kıldıktan sonra Paşadan Enderun mehteri gelip Buyurun, temmetil futura dedi. Hayır oğlum, bugün sâim (oruçlu) diyerek mehteri savdım. Hemen onu gördük ki, akşam rüyamda gördüğüm kimse çıkagelip:

Evliya Çelebi siz misiniz? Buyurun, bir Dede Sultan rüyamda bizi size gönderdi. Ziyâretine gidelim.

dedi. Ama sesi güya yer altından çıkıyordu. Yüzü nurlu, sözü tesirli bir kimse idi. Hemen ferâcemi giyip bismillah ile kapıdan dışarı çıktım. Yaya giderken ileri şehir içinde nnb'r vardı. r>uim hi'"lçrl"! îsi*n vc r?simleriyle süsleyip ziyâret ettirdi. Bazısına bizim çırağımızdır der idi. Bazısına Azizim Hâmid efendinin halifesidir derdi. Böylece

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.