FANDOMEÇS/4/132 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/134

ziyâret ziyâret gezdik. Hemen elime yapıştı. Yokladım, elinde hiç kemik yoktu, ne tarafa eysem hamur gibi eğiliyordu.Hemen elini elimden çekip sag eliyle bir ziyâret gösterdi ve yine elime yapıştı. Sonra ahrete ait sözler ederek Odunpazarı denilen yere vardıkta, meydanın batı tarafında bir küçük kubbe göründü. İşte Er Sultan kubbesi şudur diye sağ eliyle gösterdi. Hakir o tarafa bakıp sonra yanıma baktım.O adam kaybolmuş!.. Bre meded! Ben onun elini elimden bırakmasam gerekti. Bre meded! Hâlim neye varır? diye dört tarafa seher vaktinde sersem sersem gezdim. Belki şu keçe kaplı küçük kapıdan girmiş ola.. diye hemen kapıdan içeri girdim. Meğer bozahâne imiş! Birçok paşalı eşekçinin kimi çökür. kimi tanbur çalıyorlar. Bir hay huy ki târif olunmaz. Hemen biri:

Evliyâ Çelebi gel bir bozacığımızı iç! dedi.

Hay, bozahâneye girdiğimi gördüler! diye utancımdan yerlere geçtim. Hemen dışarıya çıkıp, doğru er sultan kubbesine vardım. Kapısını açıp içeriye girerek Esselâm aleyh yâ pîr-i aziz! diye ağlayarak eşiğine bu âsi yüzümü sürdüm.

Ey maltunım! Rüyama girip sana bir olgun yol gösterici gönderdim dedin. Sökünde durup gönderdin. Henüz irşad olmadan elimden aldın. Kapına süregelip ziyâret ettim. HabiM Hûda aına beni dünya ve ahrette bo, koma!. Allah İle ahdim olsun, mübarek ruhun için bir hatmi şerif okuyayım.

diyerek hatmi şerife başladım. Mübârek mezarının sandukası olan yeşil sof ile örtülü örtüsünün altına girip:

Beni koru yâ Er Sultan koni!

dedim. O saat uyuya kaldım, öyle tere garkolmuşum ki elbiselerimden dışarı ter çıkıp, sırsıklam olmuşum. Evvelce rüyâmda gördüğüm gibi, Er Sultan şekilleriyle gelip selâm verdi. Hakir de aleyk alıp

Sultanım! Bana gönderdiğin adamı yitirip kapına gel- dim Beni eli boş çevirme! dedim. Hemen söze başlayarak:

Kuc'aıvı ezberledikten ve Evllyâya muhabbetin olduğundan.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.