EÇS/4/134 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/136

tü. Meğer paşanın kafasının içinde, Engürü'ye kapanıp ce- lâli olmak kokusu da varmış!. Sonra herglin (Er Sultan) ve (Hacı Bayramı Veli)'yi ziyâret etmeği üzerime borç bilip başladığım hatmi şerifleri-bitirdim.


Engürüde Yatan Büyük Evliyanın Nurlu Mezarlarını Bildirir[düzenle | kaynağı değiştir]

Muhteşem, kutub, muhterem hazine, zamanın zâhidi, yegâne âbid, hakikatları söyleyen, herkese nasihat eden, insanların önderi, olgunluğun en son noktası, şeyh, hak ederek kutub, Allahın hikmet madeni, ilâhı kulbe sâkini Şeyh Hacı Bayramı Veli kaddese sıırahu.. Kendileri Çıyul nehri kenarında Sol köyünde doğup Şeyh Hâmid Hazretlerinden fakir cihazını kabul ile onların yol göstermesiyle nice sene kutublar kutbu olup birçok keşif ve kerametleri görülmüştür. Hattâ seyahatle Edirne'de Sultan Yıldırım Bayezid Han a gelip teberrüken yaptıkları Eski câmiide kürsüye çıkıp vaaz ve nasihat ettikleri kürsü, hâlâ o nurlu câmi içindedir. Doğrusu muhterem bir kürsüdür. Bu kürsü üzerinde bazı şeyhler fuzulluk edip, vaaz ve nasihata çıkmışlar ise de, konuşmağa kaadir olamayıp tutulup inmişlerdir. Çünkü o seccade üzerinde hakiki oturum yapmağa istidatlı şeyh gelmemiştir. Kimin haddi ki, üzerinde çekinmeden nasihat eder!

İşte Bayramı Veli böyle bir ulu sultandır. Sonra Yıldırım Bayezid Han zamanında vefat edip Engürü hisarı içinde, nurlu bir tekkede, süslü ve mükellef bir kubbe içinde gö- mülüdür. (Allah rahmet eyleye).

Duası kabul olan, keramet nurlarının çıktığı, gizli yollara mazhar olan hakiki «»rion b!!~!Iİ ır.u- vahhid (Şeyh Hazret Er Sultan): Mübârek isimleri Mahmuddur. Bu zât Ankara'da doğmuştur. Şeyh Hâmid Hazretlerinin şeyhlerindendir. Nice keşif ve kerametleri görülmüştür.


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.