FANDOMEÇS/4/136 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/138


dediler. Bir kısmı da:

Emir pâdişâhındır. Vardar ile birlik olmuş celilerdir. Adam barjınilerdir!»

diyorlardı. Meğer paşanın katline hatt-ı şerif (pâdişâh yazısı), hünkâr kapıcıbaşılarından Mustafa aga kulkapıcı ne edip bütün kapıları kapattırarak, halkın ayaklanması için des bağırtmış! Allahın hikmeti gece paşa korkunç ve tehlikeli bir rüya görüp bir saraç ile kıyâfet değiştirmiş olup ak bir ata biner. Seyid Battal Gazi nin babası Hüsez Gazi ziyâretine gidiyorum deyip, kale kapısından çıkıp gider.Zaten çoğunlukla âdetleri de bu idi. Bu kadar halk kapıcıbaşı ile paşanın sarayını basıp bulamadılar. Şehrin içine kadar aradılar ki mümkün değil nam ve nişanın Han bile haber alamadılar.

Bu haberi paşa işitince artık Engürünene girmeyip şehrin kuzeyinde Erkek su denilen yere varır. Paşa bulunmayınca kale kapıları açılıp şehir içinde:

Vay o paçanın haline ki bu saattan sonra Uri Malları yağma olunup kendilerinin katledilmesine padişah fermânı çıkmıştı.

diye dellallar bağırttırırlar. Bütün paşalıları müteşirlerle şehirden sürdüler. Paşalıların bu iş canlarına minnetti. Zaten onlar minareli şehire girmek istemiyorlardı. Hakir dam ev bibimizle vedalaşıp ziyâret yerlerini tekrar geçtikten sonra Engürüden kuzeye 8 saat giderek Erkek su köyü konağına vardım. Engürü nâhiyesinde İkiyüz evli câmi mükenef hanlı, kayalık yerde mâmur bir Müslüman köyüdür. Buradan hareketler îstanoz kasabasına geldik.

Istanoz kasabası : Fnerfirti kasabasının subaşılığı hükmünde yüzelli akçelik nahiye kazâlarındandır. Murtat ova nahiyesi sınırında iç tarafı göğe baş kaldırmış bir yerde Açık dere nin kenarın-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.